Navigácia

Obsah

Ponuka práce

Typ: ostatné
Ponuka práce 1 EGT - údržbár

Miesto práce: Evanjelické gymnázium, Tisovec

 

Ponuka práce: údržbár

 

Úväzok: 20 hodín týždenne (4 hodiny denne)

(časť nákladov je preplácaná cez ÚPSVaR, takže podmienkou

je miera invalidity nad 40 %)

 

Dátum nástupu: 01. 06. 2023

(doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

 

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. Zaradenie do 2 platového stupňa (hrubá mzda závisí od dĺžky praxe a pohybuje sa od 343 EUR do 412 EUR).

Zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravné v zmysle Zákonníka práce.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť: * zabezpečovať otváranie objektu školy

* zabezpečovať prevádzkyschopnosť budovy školy

* kontrolovať a dopĺňať hygienické potreby

* vykonávať drobné údržbárske práce

(inštalatérske, stolárske, zámočnícke, maliarske)

* kontrolovať stavy meračov

* zúčastňovať sa pri výkone odborných prehliadok

* zabezpečovať kontrolu a prevádzku plynovej

kotolne s kotlami do 100 kW

* v prípade potreby vykonávať prácu vodiča a starať

sa o čistotu a poriadok motorových vozidiel

* starať sa o čistotu a poriadok areálu školy

 

Informácie o výberovom konaní: * osobný pohovor (o termíne Vás budeme informovať)

* po prijatí je potrebné doložiť doklad o bezúhonnosti a doklad

o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 

Požiadavky na zamestnanca: * stredné vzdelanie

* vítaný doklad o overení odborných vedomostí – obsluha technických zariadení tlakové skupiny „Ab1,Bb1“ a technické zariadenia zaradené do skupiny „C“ pre obsluhu teplovodnej kotolne s menovitým tepelným výkonom kotla do 100 kW

* časť nákladov je preplácaná cez ÚPSVaR, takže podmienkou

je miera invalidity nad 40 %

 

Zručnosti a schopnosti: vodičské oprávnenie skupiny B

 

Všeobecné spôsobilosti: technická gramotnosť, manuálna zručnosť

zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť

 

 

 

Údaje o zamestnávateľovi: Evanjelické gymnázium

Jesenského 836/3, 980 61 Tisovec

IČO: 30231621

Kontakt: 047 / 55 11 704

Kon. osoba: Ing. Hana Homoľová

Web: www.egt.edupage.org

 

Žiadosť so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zašlite

na adresu: Evanjelické gymnázium

Jesenského 836/3, 980 61 Tisovec

 

Prípadne emailom na adresu: skola@egt.sk

 

Termín: do utorka 16. mája 2023

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie.pdf (269.69 kB)

Žiadosť o prijatie do zamestnania.pdf (39.63 kB)

 

 


Prílohy

Vytvorené: 27. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2023 11:01
Autor: Správca Webu