Navigácia

Obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1na pracovnú pozíciu
príslušník Mestskej polície Tisovec

Miesto výkonu práce: Mesto Tisovec

Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2022

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požiadavky na zamestnanca:

 

 • Vek najmenej 21 rokov, zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť,
 • minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy,
 • zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 •  
 •  
 • dôslednosť, precíznosť,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet Explorer),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • zbrojný preukaz výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • stručný profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície, spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na výkon práce v noci, nie staršie ako 1 mesiac.

 

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Tisovec, Nám.Dr.V. Clementisa1,980 61 Tisovec  termíne do 15.12.2021.

 

Po posúdení žiadostí a životopisov budú uchádzači pozvaní na pohovor.

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 

 

V Tisovci  6.12.2021


Vytvorené: 6. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2021 14:06
Autor: Správca Webu