Navigácia

Obsah

Oznam o zvolaní zhromaždenia spoločnosti

Typ: ostatné
18.5.2019

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Ľ. Štúra č.1720, P.O. BOX 1

980 61 Tisovec, IČO 42198216

Oznam

o zvolaní zhromaždenia spoločnosti

Výbor Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo, v zmysle článku 8., odst.2. Stanov spoločenstva a §14, ods.2, zák.č.110/2018 Z.z.,

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční v sobotu, 18.5.2019 v kinosále Mestského kultúrneho strediska

v Tisovci s nasledovným programom:

 

1. Prezentácia 845 ÷ 930.

2. Otvorenie o 930.

3. Voľba Mandátovej, volebnej a Návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice.

4. Voľba predsedajúceho VZ.

5. Správa Mandátovej, volebnej komisie.

6. Výročná správa spoločnosti.

7. Správa Dozornej rady.

8. Správa o hospodárení. Účtovná závierka za rok 2018. Návrh na rozdelenie zisku.

9. Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2018, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018.

10. Hospodársky plán na roky 2019 ÷ 2020.

11. Voľba náhradníkov do orgánov spoločnosti.

12. Návrh na zmenu zmluvy, stanov spoločnosti, schválenie zmeny, podľa §32a, odst.2, zák.110/2018 Z.z.

13. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia.

14. Záver.

 

Elektronická pošta: urbartisovec@gmail.com, web: www.urbartisovec.sk

 

Vladimír Pašiak

Tisovec, 11.4.2019 Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo


Vytvorené: 23. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2019 12:01
Autor: Správca Webu