Navigácia

Obsah

Otvorenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

Typ: ostatné
Otvorenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 2Mesto Tisovec, ako zriaďovateľ Základnej školy Dr. V. Clementisa, dňa 26.05.2020 rozhodol o otvorení školy od 01.06.2020. Do školy nastúpia žiaci 1.-5. ročníka, otvorí sa školský klub a zariadenie školského stravovania.

Prevádzka školy

Prevádzka pre žiakov našej školy bude zabezpečená denne od 6.30 – 15.30 hod.

6.30 hod. – 7.40 hod. ranná ŠKD

7.55 hod. – 12.30 hod.  vzdelávacia činnosť a aktivity

12.30 hod. – 15.30 hod.  výchovná činnosť ŠKD a aktivity

Obed bude zabezpečený len pre žiakov, ktorí sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu v čase od 11.10 hod. – 12.30 hod.

 

Informácie zákonným zástupcom

o organizácii a prevádzke školy od 1. júna 2020

 

 1. Pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni musí predložiť písomné vyhlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačenú podobu vyhlásenia si môžete vyzdvihnúť v predajni kníhkupectva alebo v škole.

 

 1. Vyzdvihnúť dieťa zo školy alebo z ŠKD môže len zákonný zástupca alebo osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

 

 1. Zákonný zástupca doprevádza dieťa len pred školu alebo ku určenému vchodu, pričom dbá na dodržiavanie rozostupov – 2m.

 

 1. Zákonný zástupca má zakázané vstupovať do priestorov školy. S vyučujúcim alebo riaditeľkou školy komunikuje telefonicky alebo elektronicky.

 

 1. Svojmu dieťaťu zabezpečí každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

 

 1. Neposiela dieťa do školy, ak má zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ alebo výtok z nosa.

 

 1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID 19 bezodkladne informuje vyučujúceho a riaditeľku školy, tiež nahlasuje karanténu, ak bola dieťaťu nariadená.

 

 1. Žiaci 6.-9.ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní doterajším spôsobom.

 

 1. Žiaci 1.-5. ročníka, ktorí sa nebudú vzdelávať v škole, budú sa vzdelávať dištančne, ale nie v rozsahu ako pred 1. júnom 2020.

 

 1. Žiaci do školy prichádzajú v čase od 7.40-7.55.

 

 1. Škola na svojej webovej stránke zverejní časový harmonogram vzdelávania.

 

 1. Žiaci, ktorí bývajú na Francisciho, Jesenského, Bakulíniho, a Malinovského ulici vstupujú do školy bočným vchodom od športových ihrisiek. Ostatní žiaci využívajú hlavný vchod.

 

 1. Žiaci, ktorí prídu ráno do školského klubu v čase od 6.30 do 7. 15 hod., využijú vchod určený pre ŠKD.

 

 1. Všetky vchody do školy budú počas celého dňa uzamknuté, v prípade potreby otvorí službukonajúca vrátnička.

 

 1. Zo školského klubu môžete vyzdvihnúť dieťa len pri vchode ŠKD.

 

 1. Každé ráno bude pri vstupe do školy realizovaný ranný zdravotnýfilter / meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk/ poverenými zamestnancami.

 

 1. Žiaci sa budú vzdelávať v stálych skupinách, ktoré sa nebudú meniť.

 

 1. Žiaci nemusia nosiť v rámci svojej skupiny v triede ani na školskom dvore rúška, budú mať vyhradené svoje priestory.

 

 1. Výchovno-vzdelávací proces bude na 1. stupni zabezpečený triednymi učiteľkami a v ŠKD vychovávateľkami.

 

 1. Na 2. stupni budú v rámci týždňa budú zabezpečovať vyučovanie 2 pedagógovia zamerané na slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk.

 

 1. V školskej jedálni budú žiaci sedieť vo vyhradených priestoroch so svojou skupinou.

 

 1. V škole je zabezpečená pravidelná dezinfekcia všetkých priestorov v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

 

 1. Školský bufet nebude v prevádzke.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy: 0905 716 501


Príloha

Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 13:13
Autor: Správca Webu