Navigácia

Obsah

Otvorenie školského roka 2020/2021

Typ: ostatné
Otvorenie školského roka 2020/2021 1Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020. Pre žiakov 2. až 9. ročníka bude otvorenie školského roka o 8.00 hod. v triedach.

Pre žiakov 1.ročníka bude otvorenie o 8.30 hod. pred školou, následne sa prváci presunú do tried v sprievode  zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy  predloží zdravotný dotazník a vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni musí predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že jeho dieťa  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

/Zdravotný dotazník aj vyhlásenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v sekcii Dokumenty na stiahnutie v záložke Dokumenty, alebo v tlačenej podobe vyzdvihnúť priamo v škole alebo v kníhkupectve.

 

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Informácie zákonným zástupcom o organizácii a prevádzke školy od 2. 9. 2020

 

 1. Zákonný zástupca pri prvom nástupe do školypredloží zdravotný dotazník a vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni musí predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie./ zdravotný dotazník aj vyhlásenie si môžete stiahnuť na stránke školy, alebo vyzdvihnúť priamo v škole alebo v kníhkupectve/.
 2. Pre žiakov 2. až 9. ročníka bude otvorenie školského rokao 8.00 hod v triedach. Pre žiakov prvého ročníka bude otvorenie o 8.30 hod. pred školou, následne sa presunú do tried v sprievodezákonných zástupcov.
 3. Zákonní zástupcovia prvákov môžu vstúpiť do školy do 4. 9. 2020 /piatok/ ku šatníkovým skrinkám. Vstúpiť môže vždy len jeden zákonný zástupca.
 4. Zákonný zástupca má zakázané vstupovať do priestorov školy. S vyučujúcim alebo riaditeľkou školy komunikuje telefonicky alebo elektronicky.
 5. Svojmu dieťaťu zabezpečí každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.
 6. Neposiela dieťa do školy, ak má zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ alebo výtok z nosa, prípadne iný z príznakov infekčného ochorenia.
 7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19, bezodkladne informuje vyučujúceho a riaditeľku školy, tiež nahlasuje karanténu, ak bola dieťaťu nariadená.
 8. Žiaci do školy prichádzajú v čase od 7.40 -7.55 hod.
 9. Žiaci, ktorí bývajú na Francisciho, Jesenského, Bakulínyho a Malinovského ulici vstupujú do školy bočným vchodom od športových ihrisiek. Ostatní žiaci využívajú hlavný vchod.
 10. Všetci žiaci po vyučovaní odchádzajú zo školy hlavným vchodom. Žiaci, ktorí navštevujú školskú družinu, odchádzajú zo školy vchodom určeným pre ŠKD. Do 14. septembra 2020 nebude v prevádzke ranná ŠKD.
 11. Všetky vchody do školy budú počas celého dňa uzamknuté, v prípade potreby ich otvorí službukonajúca vrátnička.
 12. Každé ráno bude pri vstupe do školy realizovaný ranný zdravotnýfilter / meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom - náhodne a dezinfekcia rúk - pravidelne/ poverenými zamestnancami.
 13. Žiaci prvého stupňa sú povinní nosiť rúška pri príchode do školy a vo všetkých priestoroch školy okrem vlastnej triedy.
 14. Žiaci druhého stupňa nosia povinne rúška v škole počas celého dňa / v triede aj v spoločných priestoroch/.
 15. Školský bufet do 14. septembra2020nebude v prevádzke.

Vytvorené: 25. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 8. 2020 11:47
Autor: Správca Webu