Navigácia

Obsah

Odpočet volebného obdobia 2018-2022

Typ: ostatné
Odpočet volebného obdobia 2018-2022 1 Pomaly sa končí volebné obdobie, keď som bola zvolená za primátorku nášho mesta a spolu s jedenástimi poslancami mestského zastupiteľstva sme skladali sľub.

Sľub, že budeme pracovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na zveľaďovaní mesta a pre občanov Tisovca aj Rimavskej Píly. Je tu čas na odpočet štyroch rokov našej spoločnej práce.

Pri nástupe do funkcie som potrebovala oboznámiť sa s chodom úradu aj mesta, pokračovať v tom, čo bolo dobré a neustále sa učiť množstvo nových vecí. Spolu s prednostom Ing. Tokárom aj poslancami sme začali plánovať a rozbiehať vlastné projekty. Až v treťom roku od nástupu do funkcie sa začali realizovať väčšie projekty a v tomto poslednom roku sa snažíme veci dotiahnuť a pripraviť projekty pre budúcich nástupcov. Hovorí sa tomu vraj „štandardný cyklus nového primátora.“

Moja práca vo funkcii ma naučila držať si triezvy nadhľad nad vecou, riešiť problémy uvážene, zámery a dôvody dostatočne odkomunikovať nielen s poslancami ale samozrejme so všetkými  našimi občanmi, ktorí majú záujem. Aj napriek tomu sa objaví z času na čas aj nepochopenie. Prirodzene to vychádza z toho, že ľudia nedisponujú takým obsahom informácií, k akým sa dostanem ja, poslanci prípadne zamestnanci mesta. Dobre mienená kritika je určite podnetná, ale pozorujem, že najväčšími kritikmi sú tí, ktorí pre svoje mesto neurobili nikdy nič. Na sociálnych sieťach sa veľmi často prezentujú ľudia, ktorí hoci nemajú dostatok správnych informácií, tvária sa ako odborníci na všetko. Najhoršie je, že ani nemajú záujem pravdivosť vecí si zistiť, nevedia aké kompetencie a právomoci má primátor mesta, za čo zodpovedá, akú právomoc a zodpovednosť majú poslanci, čo tvorí rozpočet mesta a aké všetky položky sa musia z neho uhrádzať, aké sú prenesené kompetencie mesta... Pomaly som si zvykla, že niektorí občania ma vinia pre výpadky elektriny, že cestu I. triedy prechádzajúcu mestom neopravujme, že po ulici behajú psy, že pri kontajneroch sa hromadia ihneď po vyvezení ďalšie kartóny, že dymia komíny na domoch, že jelene chodia po záhradách, že nefunguje súkromný mliekomat no a „mesto“ má zabezpečiť chybnú súčiastku a toho že..., je neúrekom.

 

Predchádzajúce štyri roky sme riešili mnohé veci, s ktorými sme nerátali. Hneď pri preberaní funkcie mi odchádzajúci primátor odovzdal informácie o záväzku mesta v celkovej sume 500 768 €̈, t.j. bianko zmenku, kde termín splatnosti bol 31.marca 2023 v prospech veriteľa Prima Banky Slovensko. Takú obrovskú sumu by mesto nemalo jednorázovo z čoho zaplatiť a preto sme hľadali spôsob ako začať úver splácať. Výhodný úver mestu poskytla VUB a od 25.októbra 2019 odchádza z rozpočtu mesta pravidelná splátka vo výške 3360 €. Posledná splátka úveru bude 25.februára 2032. K 31.12.2022 by mal byť zostatok dlhu 369 728 €. Musím pripomenúť, že do Štátneho fondu rozvoja bývania musí mesto pravidelne uhrádzať splátku až do dátumu 31.12.2033 za „zelenú bytovku“ na Jesenského ulici – zostatok splátky k 31.12.2022 bude 191 976 €. Hoci bytovka nie je splatená, nájomné byty, spoločné priestory, strecha a celkovo celá stavba potrebujú opravy.

 

Naivne som si myslela, že ak vyriešime dlh mesta, budeme riešiť a plánovať veci oveľa jednoduchšie. Nepríjemne nás všetkých zaskočil rok 2020, ktorý nám priniesol Covid. Nebezpečný vírus nakazil postupne aj našich obyvateľov a vyžiadal si viaceré obete aj v Tisovci. Pomaly už zabúdame na prvé doma vyrobené rúška, či prvé testovanie keď sme všetci dúfali, že všetko rýchlo skončí. Dovolím si zhrnúť priebeh covidových opatrení. Prvé opatrenia proti epidémii boli prijaté 6. marca 2020, od 12. marca bola vyhlásená mimoriadna situácia. Od 16. marca 2020 boli uzavreté školy a zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. júna 2020. Následne 1. októbra 2020 bol vládou znovu vyhlásený núdzový stav, ktorý mal trvať 45 dní do 14. novembra 2020. Ten bol však vládou predlžovaný sedem mesiacov až do 14. mája 2021, kedy bol zrušený na základe novely zákona o hospodárskej mobilizácii, vďaka ktorej môže vláda manažovať pandémiu aj bez núdzového stavu. Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo prerušené od 12. októbra 2020 a do konca kalendárneho roka 2020 sa neobnovilo. Obnovilo sa len pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a posledné ročníky stredných škôl, ktoré sa od 8. februára 2021 na základe COVID automatu mohli vrátiť do škôl. Tretí krát bol v tejto súvislosti vládou SR vyhlásený núdzový stav 25. novembra 2021 a bol ukončený uplynutím 22. februára 2022. Mimoriadna situácia zo dňa 12. marca 2020 však ostávala naďalej v platnosti.

Tak ako pre iné obce a mestá aj pre našu samosprávu všetky tieto nariadenia počas dvoch rokov znamenali množstvo ďalšej práce, ktorú predtým nikto nerobil a mnohí zamestnanci sa ju učili robiť za pochodu. Krízový štáb sa snažil riešiť problémy operatívne. Mestský úrad sme ani počas pandémie nemali úplne uzavretý. Vždy sme sa snažili občanom poskytnúť pomoc, rady, usmernenie ale tiež zabezpečiť pre chorých nákupy potravín, liekov. Zabezpečovali sme so zamestnancami mesta a dobrovoľníkmi aj z radov zdravotníkov, či hasičov viacnásobné testovanie, očkovanie, dezinfekciu..., nikdy sme neriešili kto a kedy bol „v prvej línii“. To ako sme to spoločne zvládli v Tisovci, posudzuje a kontroluje v súčasnej dobe kontrola z NKÚ.

 

Zonácia a bezzásahovosť – slová, ktoré sme začali denne skloňovať v Tisovci a obciach Muránskej planiny vo februári 2020. Bez predchádzajúcich jednaní sme boli postavení pred hotovú vec, kde sa mala výmera národného parku zvýšiť na približne 25 tisíc hektárov. Príprava zonácie Muránskej planiny sa intenzívne rozbehla po nástupe nového vedenia MŽP SR a vyvolala diskusiu odbornej aj laickej verejnosti. Mesto Tisovec ( zonácia sa dotýka 2/3 výmery majetku mesta t.j. Mestských lesov Tisovec), ďalšie obce a dotknutí obyvatelia sme vyslovili najmä obavy zo zníženia zamestnanosti a príjmov obyvateľov mesta a nášho regiónu. Petíciu proti takto pripravenej netransparentnej zonácii Národného parku Muránska planina podpísalo v júni 2020 spolu 7251 občanov z územia, kde sme žiadali prehodnotiť a prepracovať zámer k vyhláseniu národného parku a to za účasti odborníkov aj verejnosti v súlade s platnou legislatívou. Riešeniu zonácie sme sa spoločne venovali s Ing. Tokárom a Ing. Kubínim. Bola to práca, ktorú mnoho občanov neregistrovalo, pretože akoby sa ich to netýkalo. Často počas večerov aj víkendov sme pripravovali podklady a osobne obhajovali záujmy mesta a našich občanov na rôznych stretnutiach ( Bratislava, Liptovský Hrádok, Rožňava, Tisovec, Muráň...) kde nás často brali ako odporcov ochrany prírody. Ministerstvo ŽP sa naše argumenty a obavy snažilo rozptýliť s argumentmi, že vyhlásenie NP Muránska planina a jeho zón vytvorí podmienky pre zvýšenie atraktívnosti územia, čo má byť predpokladom jeho zväčšenej návštevnosti. Chcem veriť, že to bude naozaj tak a životné podmienky, či pracovné ponuky sa zlepšia aj pre obyvateľov Muránskej planiny, pretože nemáme záujem ostať skanzenom.

Dňa 13.júla 2022 NP Muránska planina bol schválený NR SR a vyhlásený nariadením vlády SR v celkovej výmere 18 516,05 ha. Tiež boli vyhlásené jeho hranice, ochranné zóny, podzóny a hranice ochranného pásma národného parku. Prerokovania stále ešte neskončili, pretože vyhlásené boli chránené areály „Pramenná oblasť Rimavy“ a „Chránený areál Tisovský kras“. Vláda SR vyhlásila na územie NP Muránska planina výzvu v sume 8 miliónov z Plánu obnovy. Za mesto sme podali dva projekty do tejto výzvy. Je to projekt „ Bezpečne na náučný chodník Hradová“ v čiastke 197 948,22 € (týka sa rekonštrukcie ulice a múru ulice Podhradová) a projekt „Revitalizácie Tisovskej Šťavice“ v sume 494 484,75 €. Projekty by už mali byť vyhodnotené na MŽP SR,  pretože ich realizácia má byť ukončená do konca roka 2023.

tanciaren

 

Rok 2020 nám v Tisovci priniesol obrovskú radosť z prvenstva, keď skvelí hlasujúci za Žihadielko v Tisovci prepísali históriu súťaže, ktorú od roku 2016 organizoval Lidl. Stali sme sa najmenším mestom, ktoré získalo detské ihrisko od diskontného reťazca, hoci tu nemá sídlo. Tisovcu sa to podarilo vďaka 508 664 hlasom. V prepočte na obyvateľa to znamená, akoby každý Tisovčan odovzdal počas šiestich týždňov viac ako 125 hlasov. Ihrisko sme si vyhlasovali ešte v roku 2020, ale pre pandemickú situáciu však bolo možné postaviť a odovzdať ho do užívania až 28.mája 2021.Hodnota samotného ihriska je 80 317,68 € a ďalšie práce, t.j. na prístupový chodník a parkovisko k Žihadielku prispelo mesto a Calmit s.r.o. spolu v sume 9 441,94 €.

žihadlo

Počas štyroch rokov sme investovali do rekonštrukcie a rozšírenia kamerového systému. V roku 2019 to bolo 1 557,00€,  v roku 2021 6 614,24€ a ďalšie rozšírenie a opravy sú naplánované. V rámci bezpečnosti cestnej premávky sa v meste vybudovali z projektu Ministerstva vnútra bezpečné svetelné prechody v sume 18 720,96 €, z toho vlastné financie mesta boli v sume 4898,96 €.

V predchádzajúcom volebnom období mesto vybudovalo z projektu EÚ mestskú kompostáreň „Rudov dvor“, čo hodnotím ako perfektnú vec, pretože naši občania majú možnosť odovzdať biologicky rozložiteľný odpad počas pracovného týždňa a zber v rodinných domoch sa realizuje raz týždenne. Počas tohto funkčného obdobia sme na tejto mestskej ploche vybudovali celý zberný dvor z vlastných zdrojov. Sú tam štyri betónové úložiská, postavené štyri plechové garáže na zber určených odpadov, plne vybavená unimobunka pre zamestnancov, zakúpili sme mostovú váhu na váženie odpadov, mulčovač,oceľový kontajner, krovinorezy, motorovú pílu a ďalšie nutné náradie k zbernému dvoru. Radosť máme, že do konca novembra dostaneme z projektu podaného cez Envirofond (podaný ešte v roku 2020) vysúťažené multifunkčné vozidlo za 143 112 € a spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %, t.j. 7155,60 €. Rozšíri sa tak technické vybavenie Rudovho dvora, ktoré je v budúcich rokoch ďalej nutné dopĺňať o traktor a iné potrebné zariadenia.

Počas predchádzajúcich rokov bolo potrebné zakúpiť na údržbu komunikácií (chodníková novela) záhradný traktor s príslušenstvom v sume 5 997,60 €, radlicu za 2 277,60 € a in.

 

Teší ma, že už tesne po nástupe do funkcie sa nám podarilo založiť dobrovoľný hasičský zbor. Sedemnásti členovia majú k dispozícii zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu, ktorú sme im dali do užívania v roku 2020 a už 15. januára 2020 sme prevzali v Banskej Bystrici do užívania z Ministerstva vnútra novučičké IVECO Cas 15, s ktorým dobrovoľní hasiči vykonávajú svoje výjazdy a pomáhajú tak ochraňovať majetok mesta aj občanov. Vďaka šikovnosti veliteľa DHZ p. Sekáča si sfunkčnili a spojazdnili naši hasiči aj automobil Lada, ktoré predtým slúžilo mestskej polícii.

pz

Mesto zamestnáva cez rôzne projekty priebežne počas štyroch rokov 10 - 18 zamestnancov. V súčasnej dobe sú to: štyri opatrovateľky seniorov, traja zamestnanci Komunitného centra v Rimavskej Píle, traja členovia občianskej hliadky, dve pracovníčky terénnej sociálnej práce, traja zamestnanci sú zaradení na chránených pracoviskách a chránenej dielni. Z projektov cez ÚPSVaR sa snažíme zamestnať občanov na projekty, ktoré trvajú kratšiu dobu cca 9 mesiacov. Určite je každá práca, ktorú mesto pomôže zabezpečiť pre svojich obyvateľov je prínosom.

Počas covidových opatrení boli realizované kultúrne podujatia v obmedzenom režime. Tento čas sme sa snažili využiť na opravy vnútorných priestorov kultúrneho domu. Už pred dňami mesta v r. 2019 sme ukončili práce na prestavbe zdevastovanej časti bývalého Steps baru a otvorili sme novú galériu. Je to priestor vhodný na výstavy, vernisáže, či menšie stretnutia. Tiež bola vymenená stará divadelná opona aj opravené javisko v kine. V r. 2020 bolo nutné riešiť priestory pre našich dvoch lekárov, ktorí dostali výpoveď z bývalého objektu CsM. Iné budovy v meste okrem MsKS nepripadali do úvahy. Za dva letné mesiace sme vytvorili všeobecnú ambulanciu pre pacientov MUDr. Žiakovej a klientky gynekologickej ambulancie MUDr. Marka. Postupne sme kompletne opravili zatekajúcu prechodovú chodbu medzi starou a novou časťou objektu - strop, okná, omietky, dlažbu, dvere. V novej časti sme v roku 2021 odstránili obklady vo vestibule novej časti, priestor bol vystierkovaný, vymenili sa vstupné dvere do chodieb. V r. 2022 pribudli nové dlažby, nová šatňa, dvere do spoločenskej sály a ostatných miestností na prízemí. MsKS je obrovská budova, ktorá potrebuje ďalšie investície, preto sme podali projekt na „Zateplenie objektu MsKS“, kde dotácia z Enviromentálneho fondu je plánovaná na 383 167,00 € a dofinancovanie z vlastných zdrojov by malo byť vo výške 20 701,38 €. Projekt sme dostali na doplnenie a čakáme na rozhodnutie k realizácii. Podaný je aj projekt „Rekonštrukcia divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Tisovci“ kde celková výška  nákladov je 251 766,32 € s DPH a výška požadovanej sumy je 196 308,64 €. Daxnerov dom tiež patrí k oddeleniu kultúry a tu sa nám podarilo zrekonštruovať drevenú verandu a schodisko z projektu BBSK. Veľká vďaka patrí členom Tisovského spevokolu, ktorí dobrovoľnícky opravili a natreli okná na tejto historickej budove. Z projektu je opravené je aj pódium na nádvorí. Mrzí ma situácia na budove Clementisovho domu ( zatekajúca strecha, vlhnutie), pretože ani po viacerých stretnutiach s riaditeľom SNM sa nepodarilo previesť túto nehnuteľnosť do majetku mesta a teda mesto nemôže podať projekt na opravu ani investovať vlastné financie do cudzieho majetku.

chodba

Od roku 2019 sme vybudovali chodníky na ul. Sládkovičova, prepoj medzi ul. Francisciho a Daxnerova, ul. Muránska, opravovali a asfaltovali sa viaceré časti Tisovca aj Rimavskej Píly, urobili sme rekonštukciu autobusových zastávok.

Sú projekty, ktoré nie sú na očiach občanov. Medzi také patrí projekt energetického auditu v sume 13 500 € a v tomto roku realizovaný projekt Kybernetickej bezpečnosti v sume 164 704,20 €,výška spolufinancovania bola 8 235,21€, ktorý je povinný pre samosprávu. Ďalšie investície a použité financie, ktoré občania nevidia boli zrealizované a použité aj v oboch materských školách. Na Rimavskej Píle v r. 2019 to bola nová strecha a prvky detského ihriska, v r. 2021 plynofikácia škôlky. V tisovskej škôlke sa v r.2021 vykonala rekonštrukcia vstupných chodieb, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena radiátorov a tohto roku sa urobila nová podlaha v jednom z oddelení, zakúpili sme nový kuchynský kotol v cene 3 000,00 €, lapač tukov za 6 696,50 €, nové žalúzie - cena 2 089,68 €. Je tu potrebné robiť ďalšie práce a to najmä rekonštrukciu celej elektroinštalácie. V oboch zariadeniach bolo už nutnosťou zakúpiť umývačky riadu ( t.j. 5 ks).

Areál základnej školy bol vyasfaltovaný, vydláždený exteriér vstupu na prízemie I. stupňa, ukončili sa opravy vstupov do ZUŠ a školskej kuchyne. V r. 2020 bola celá budova školskej jedálne z projektu zateplená. Na jar minulého roku mesto muselo zabezpečiť opravu bazéna - cena 12 499,72 €. Polemika, ktorú spustili „FS nadšenci“ okolo tejto rekonštrukcie nemá konca-kraja a vyjadrovali sa k nej aj ľudia, čo v živote nenavštívili naše kúpalisko. Nikto z nich ale neprišiel na MsÚ a nepýtal sa na použitú dlažbu, na faktúry, pretože všetko je k dispozícii. Počas celého môjho volebného obdobia som sa vždy snažila o transparentnosť aj vo financiách, kladné zviditeľňovanie mesta v médiách aj vo všetkých funkciách, kde som samosprávu zastupovala napr. ako podpredsedníčka ZMOGaM, v Rade ZMOS, v Mikroregióne Muránska planina, v našej MAS Muránska planina – Čierny Hron, UMR a in.

lavky

Projekty, ktoré riešime aktuálne a v tomto čase: čakáme na podpis zmluvy k schválenému projektu rekonštrukcie vnútorných priestorov domu smútku, kde je vysúťažená cena v r. 2021 v sume 90 341,03 €, aktualizovaná v r. 2022 na 99 720 €, výšku podpory na tento projekt mesto dostane v sume 80 000 €. Pred nami je ukončenie druhej kontroly verejného obstarávania k rekonštrukcii zdravotného strediska „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec“, kde stavebná časť má hodnotu 708 073,93 € a vysúťažená zdravotechnika 122 544,00 €. Pred ukončením je projekt rekonštrukcie na futbalovom štadióne - výmena okien a dverí za 20 000 € podporené zo Slovenského futbalového zväzu, kde mesto spolufinancuje čiastku 8 000 €. Z plánu obnovy pripravujeme podanie projektu rekonštrukcie radnice, kde celkovú cenu budeme poznať po spracovaní projektu.

 

Už 29.októbra si zvolia občania nové vedenie mesta a ja verím, že zvolení zástupcovia mesta Tisovec a Rimavskej Píly budú chcieť pokračovať v projektoch začatých a podaných v tomto volebnom období. Určite som nestihla popísať všetko, čo sme urobili počas uplynulých štyroch rokov a niekto povie, že je toho málo ale každý občan subjektívne posudzuje svoju obec či mesto. Mrzí ma, že sme nestihli zrealizovať novú autobusovú stanicu, že budovu vlakovej zastávky na malej stanici sa nepodarilo mestu odkúpiť, že ani opakovane podaný projekt na vybudovanie vodovodu do Losinca nebol podporený a mnohé iné veci. Aj napriek tomu som presvedčená, že moja práca, práca veľkej väčšiny poslancov aj zamestnancov mesta, Mestských lesov či Služieb mesta mala zmysel za uplynulé obdobie a svoje mesto sme spoločne zveľadili.

 


Vytvorené: 24. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2022 13:52
Autor: Správca Webu