Navigácia

Obsah

Návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Tisovci

Typ: ostatné
Dňa 17.06.2020 prijal moje pozvanie a poctil návštevou naše malebné mestečko pod Hradovou predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Stalo sa tak po prvýkrát, čo naše mesto navštívil predseda NR SR. Hlavnou témou výjazdového rokovania predsedu NR SR bola navrhovaná zonácia Národného parku Muránska planina.

Nebolo však vôbec jednoduché a ľahké v nabitom programe predsedu NR SR nájsť v krátkom období priestor a deň n a výjazdové rokovanie v Tisovci.
Počas pracovných alebo osobných stretnutí s Borisom Kollárom v Bratislave som poukazoval na
nutnosť riešiť situáciu súvisiacu s novou zonáciou Národného parku Muránska planina. S problematikou som ho pravidelne oboznamoval, nakoľko sa na mňa obracali so žiadosťou zástupcovia nášho regiónu, neštátni vlastníci lesov, lesníci, súkromne hospodáriaci roľníci, vlastníci pozemkov a mnoho ďalších ľudí.
Všetci títo ľudia mi pri osobných stretnutiach hovorili, že veria Borisovi Kollárovi a tomu, že on je
jedným z tých politikov, ktorý ich bude ochotný vypočuť a pomôcť im vyriešiť problematiku zonácie
Národného parku Muránska planina. Samozrejme problémy nášho regiónu sa bytostne dotýkajú aj mňa. Práve preto som vyvíjal úsilie, aby s om k nám priviedol predsedu NR SR. Viem, že bolo veľa aj takých, čo neverili, že príde do Tisovca predseda parlamentu, ale podarila sa veľká vec. A tak sa stalo, že o 10,20 hod. dňa 17.06.2020 zastalo pred Mestským úradom v Tisovci čierne služobné vozidlo s ochrankou a z vozidla vystúpil BORIS KOLLÁR predseda Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň aj predseda strany SME RODINA.
Pred Mestským úradom privítala vzácnu návštevu primátorka mesta Tisovec Mgr. Irena Milecová.
V podmaze fujarových tónov Milana Katreniaka sme si uctili pána predsedu tradičným tisovským
bryndzovníkom. Po krátkom uvítaní nasledovalo rokovanie s primátorkou mesta Tisovec a pozvanými hosťami na MsÚ Tisovec. Pri chutnom občerstvení sme prebrali nielen problémy Tisovca, ale aj celého regiónu. Zhodli sme sa na tom, že náš región potrebuje podporu vlády SR aj vzhľadom k tomu, že patríme do regiónu s najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR. Boris Kollár podotkol, že regióny sú veľmi dôležité a jeho prioritou ako aj prioritou jeho strany SME RODINA je pomoc regiónom. Uviedol tiež, že najväčší potenciál nášho regiónu vidí v krásnej okolitej prírode. Na záver krátkeho rokovania sme odovzdali predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi dary od ľudových remeselníkov z nášho regiónu a následne sa celá delegácia presunula do rokovacej sály Mestského kultúrnaho strediska, kde pani primátorka Mgr. Irena Milecová privítala v zaplnenej sále pozvaných hostí k riešeniu problematiky zonácie Národného parku Muránska planina: predsedu Národnej rady SR Mgr. Borisa Kollára, predsedu výboru pôdohospodárstva a životného prostredia NR SR a zároveň poslanca NR SR za SME RODINA MVDr. Jaroslava Karahuta, poslanca NR SR za SME RODINA Ing. Igora Kašpera, mňa ako predsedu Okresnej organizácie SME RODINA Rimavská Sobota, odborníka na životné prostredi e asistenta predsedu NR SR Ing. Jána Mizeráka, ktorý zároveň moderoval odbornú diskusiu a člena petičného výboru Ing. Igora Viszlaia a zástupcov samospráv, starostov obcí dotknutých zonáciou Muránskej planiny. Odborný predslov ako aj samotný priebeh diskusie zastrešil Ing. Ján Mizerák. Musím podotknúť, že diskusia prebiehala na vysokej odbornej úrovni, ku ktorej prispeli hlavne zúčastnení účastníci, ktorí aktívne diskutovali s pozvanými hosťami a svojimi odbornými skúsenosťami obohatili diskusiu. Boris Kollár vo svojom príhovore podporil a uistil zúčastnených, že bude bojovať za náš región a zonáciu Muránskej planiny tak, aby nemala na náš chudobný región sociálno ekonomické dopady. Prezentáciu „Zonácia Národného parku Muránska planina Mýty a fakty“ odborne pripravil, spracoval a odprezentoval Ing. Igor Viszlai, predseda Stredoslovenskej lesníckej komory a člen petičného výboru. Všetkým hosťom vysvetlil, ako prebiehalo celé konanie ohľadom novej zonácie Muránskej planiny. Čas počas diskusie rýchlo ubiehal, ale harmonogram výjazdového rokovania velil k ďalšiemu bodu programu. Účastníci v rokovacej sále úprimne poďakovali predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, že si prišiel vypočuť a hľadať riešenie problémov, ktoré trápia náš región. Po ukončení diskusie nasledovalo tlačové vyhlásenie predsedu Národnej rady SR.
V popoludňajších hodinách pokračovalo výjazdové rokovanie predsedu Národnej rady SR s pozvanými hosťami na chate Maretkina v srdci Národného parku Muránska planina. Tu v krásnom
prírodnom pro stredí Národného parku Muránska planina na všetkých pozvaných hostí čakalo chutné pohostenie. Podával sa guláš, živánska a iné regionálne dobroty. Pohostenie ako aj ukážky v teréne zabezpečil riaditeľ OZ Lesy SR Revúca Ing. Ján Vavrek so svojím kolektívom zamestnancov. Pri dobrom jedle a družnej debate si všetci hostia oddýchli a následne nám boli predvedené ukážky manažmentu tohto územia s odborným výkladom priamo v teréne. Pozreli sme si chov Norika muránskeho a pastvy, kde sa tieto nádherné kone preháňajú. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár videl na vlastné oči prácu lesníkov spätú s prírodou a konštatoval, že tento kraj si zaslúži veľkú a citlivú pozornosť. Opakovane ubezpečil všetkých zúčastnených, že zo svojej pozície urobí všetko preto, aby zonáci a Národného parku Muránska planina prebehla v súlade s platnou legislatívou a zároveň ohľadom na sociálno – ekonomické dopady pre obyvateľstvo a región.
Čas uplynul rýchlejšie ako by sme si všetci zúčastnení priali. Podaním rúk sme ukončili tento významnvý deň. Poďakovali sme predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi, ako aj pozvaným hosťom, za návštevu regiónu a konštruktívnu diskusiu.
V závere chcem vyjadriť v mene predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára veľké ďakujem  primátorke mesta Tisovec Mgr. Irene Milecovej ako aj všetkým zamestnancom MsÚ Tisovec za pofesionálny prístup a odvedenú prácu počas výjazdového rokovania predsedu Národnej rady k zonácii Národného parku Muránska planina na pôde mesta Tisovec. Veľké ďakujem v mene predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára patrí aj zamestnancom oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec pod vedením Michala Stejskala, ako aj riaditeľovi OZ Lesy SR Ing. Jánovi Vavrekovi s kolektívom zamestnancov, ktorí na vysokej profesionálnej úrovni zastrešili výjazdové rokovanie na chate Maretkina ako aj v samotnom samotnom teréne.
Ďakujem.

Ján Vengrín


Vytvorené: 7. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2020 10:30
Autor: Správca Webu