Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Typ: ostatné
Mesto Tisovec zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021.
Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje:

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese: tibor.tokar@tisovec.com.

Z dôvodu skvalitnenia prístupu k informáciám o hospodárení samosprávy bola vytvorená záložka Hospodárenie v časti Povinné zverejňovanie.

 

MsÚ Tisovec


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2019 20:27
Autor: Ing. Tibor Tokár