Navigácia

Obsah

„Nákup nových kníh“

Typ: Mestská knižnica AHS
Mestská knižnica A. H. Škultétyho zakúpila v rámci projektu „Nákup nových kníh“ 326 nových kníh vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Mestská knižnica A. H. Škultétyho zakúpila v rámci projektu „Nákup nových kníh“ 326 nových kníh vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. V rámci projektu sme získali dotáciu 3000 €. Hlavným cieľom projektu bolo doplniť literatúru širokého obsahového spektra pre všetky vekové kategórie našich používateľov, aby sa naplnilo základné poslanie knižnice, t.j. sprístupňovať knižničný fond a tým zabezpečiť permanentné požiadavky na knižnično-informačné služby. Používatelia knižnice nájdu nové tituly krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých na policiach našej knižnice. Najviac získaných titulov je z krásnej literatúry pre dospelých -164 kníh. Detskú literatúru sme doplnili o 118 titulov. Z náučnej literatúry – 44 titulov, sme sa snažili doplniť niektoré vedné odbory ako sú pedagogika, psychológia, sociálna práca a zdravotníctvo. Naša knižnica sa snaží poskytnúť dostatok študijných materiálov pre študentov stredných i vysokých škôl, ale aj množstvo kníh pre voľnočasové aktivity seniorov a deti. Novinky z krásnej literatúry pre deti i dospelých sú neustále vypožičané a rezervované, záujem o nové tituly má vzrastajúcu tendenciu. Naša knižnica využíva automatizovaný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia knihy, ktoré sú aktuálne požičané rezervovať na https://kniznica.tisovec.com/katalog/.

Každý dokument zakúpený z pridelených finančných prostriedkov je označený nálepkou s logom FPU a riadne zaevidovaný, zapísaný v prírastkovom zozname a sprístupnený v on-line katalógu. Je fyzicky sprístupnený v knižničnom fonde na absenčné aj prezenčné vypožičiavanie. Z finančnej podpory FPU vo výške 3.000 € bolo zakúpených 264 knižničných jednotiek. Ostatných 62 knižničných jednotiek bolo uhradených spolufinancovaním z finančných prostriedkov Mestskej knižnice A. H. Škultétyho v sume 544 €.

 

 

 

 

Knižničné jednotky z FPU

Knižničné jednotky spoluúčasť

Suma z FPU

Suma spoluúčasti

Beletria pre dospelých

119

45

1.413,--

404,14

Náučná lit. pre dosp.

43

1

626,79

14,90

Beletria pre deti

93

16

886,69

124,96

Náučná lit. pre deti

9

0

85,65

0

Spolu:

326

3.012,13

544,--

 


Vytvorené: 6. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2018 11:49
Autor: Správca Webu