Navigácia

Obsah

Mimoriadna členská schôdza 25. októbra

Typ: ostatné
Mimoriadna členská schôdza 25. októbra 1Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Tisovec
P O Z V Á N K A

Vážení členovia SRZ – MO Tisovec, pozývame Vás na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25. októbra 2019 (piatok) o 16.00 v MsKS Tisovec (zasadacia miestnosť – prízemie)
Návrh programu rokovania Mimoriadnej členskej schôdze:
1. Otvorenie – návrh a schválenie programu rokovania.
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
3. Správa mandátovej komisie.
4. Informácia o dôvode konania Mimoriadnej ČS.
5. Voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka na Mimoriadny Snem SRZ.
6. Schválenie uznesenia.
7. Diskusia.
8. Záver.
Prezentácia členov je od 15.20 – 15.50. Členovia SRZ - MO Tisovec sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.
Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.
Výbor SRZ - MO Tisovec zverejňuje nasledovný oznam:
V Slovenskom rybárskom zväze došlo v predchádzajúcom období k mimoriadne turbulentným okolnostiam, ktoré viedli až do zvolania Mimoriadneho XIII. Snemu SRZ, ktorý sa bude konať 23. 11. 2019 v Žiline. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné zvoliť dvoch delegátov a jedného náhradníka, ktorí budú reprezentovať našu organizáciu na tomto sneme. Delegátov môže zvoliť len členská schôdza, preto výbor Slovenského rybárskeho zväzu - miestna organizácia Tisovec zvoláva Mimoriadnu členskú schôdzu
a pozýva Vás na ňu.
Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta na XIII. Snem je možné odovzdať osobne Mgr. Karolovi Mixtajovi alebo do schránok na odovzdávanie Povolení na rybolov do 18. októbra 2019 a to na adresách:
Hnúšťa: Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, schránka je bielej farby, umiestnená v priestore zádveria. Otváracie hodiny: Po – Pia : 8.00 – 12.30, 13.00 - 16.00
Klenovec: Námestie Karola Salvu 128, Fresh – Jure Peter
Tisovec: Predajňa Kníhkupectvo info, schránka je bielej farby, umiestnená v priestore zádveria vpravo. Otváracie hodiny: Po – Pia : 8.30 – 12.30, 13.00 - 16.30
Vzor tlačiva nájdete na stránke www. srzrada.sk ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina platného od 1. januára 2018 alebo si ju osobne vyzdvihnete
u Mgr. Karola Mixtaja.
V Tisovci 1.októbra 2019 výbor SRZ - MO Tisovec


Vytvorené: 9. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2019 15:26
Autor: Správca Webu