Navigácia

Obsah

"Kultúrnejšie za Kultúrnym"

Typ: ostatné
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec 2018 Nadácie Orange

Ďakujeme Nadácii Orange, ktorá podporila náš projekt "Kultúrnejšie za Kultúrnym" - Občianske združenie TisArt v rámci projektu Kultúrnejšie za Kultúrnym zrevitalizuje, sfunkční a skultúrni verejný priestor zadného dvora Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Cieľom je zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľov mesta. V rámci niekoľkých brigád sa bude postupne upravovať terén a pripravovať podklad pre budúce javisko. Vytvorí sa tak kultúrno - spoločenský a relaxačno - oddychový multifunkčný priestor, ktorý priláka mladých ale aj dôchodcov na kultúrne a osvetové podujatia, pikniky, workshopy a stretnutia. Finančné prostriedky budú použité na odborné práce a na materiál na drevené lavičky a javisko.

Tak sa aj stalo, zrevitalizovaný priestor budú môcť v budúcnosti využívať nielen občianske združenia na svoje aktivity, ale hlavne bude slúžiť občanom mesta pri organizovaných podujatiach. Radi by sme v budúcnosti doplnili tento priestor o funkčné hracie prvky pre deti, tým sa zadný dvor mestského kultúrneho strediska prepojí už s existujúcim detským ihriskom a tak by vznikol kultúrno - spoločenský a relaxačno - oddychový multifunkčný priestor. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, Milanovi Cibuliakovi ml.,Milanovi Cibuliakovi st., Michalovi Stejskalovi, Dušanovi Kojnokovi, Jánovi Kubovemu, Romanovi Košičiarovi, Jánovi Ďurčákovi, Tiborovi Tokárovi, Márii Vrablicovej Ružániovej, Mestu Tisovec, Mestským lesom Tisovec s r.o., firme Owipex s r.o..

Milan Cibuliak, člen OZ TisArt

 


Vytvorené: 24. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2018 12:31
Autor: Správca Webu