Navigácia

Obsah

Kompetencie Voľby poštou pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR (ale sú štátnymi príslušníkmi SR) alebo tí, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo územia SR, prešli na MV SR

Typ: ostatné
Voľby do NR SR 2023 - VOĽBA POŠTOU 1 Voľby do NRSR 2023

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

 

Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia

https://www.minv.sk/?nr23-posta


Príloha

Vytvorené: 25. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 7. 2023 8:57
Autor: Správca Webu