Navigácia

Obsah

Knižnica je plná nových kníh

Typ: ostatné
Knižnice sú dôležitou súčasťou ľudstva už od staroveku. A hoci sa už v na konci 20. storočia hovorilo, že ďalšie storočie neprežijú, sú stále miestom inšpirácie, vedomostí, radosti či úniku, ktorý dokáže poskytnúť dobrá kniha; sú viac len ako miestom, kde sa dajú knihy požičiavať, lebo čitatelia nájdu v knižnici spoločnosť a starostlivosť, ochotu poradiť s výberom i vypočuť radosti i starosti.

Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižnično-informačného aparátu. Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie, vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako aj informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

A hoci každý mesiac pravidelne dopĺňame knižný fond novými knihami, stále hľadáme zdroje na ich ďalší nákup. Aj v roku 2019 získala Mestská knižnica A.H.Škultétyho v Tisovci dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1500 €. Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie FPU bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v našej knižnici v doplňovaní knižničných fondov. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov ako deti, mládež, študentov a dospelých. Zvýšenú pozornosť sme venovali nákupu literatúry pre deti a mládež,  pretože v tomto procese chceme byť nápomocní detskému čitateľovi, chceme v  deťoch vzbudzovať vzťah k literatúre, vštepovať lásku ku knihe a obdiv k jej tvorcom a hlavne rozširovať ich kultúrno-estetický obzor, podporovať ich kreativitu, vzdelávanie a výchovu. Preto sme pre nich zabezpečili rôzne rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj príbehy fantastické, povesti, báje, knihy náučné a veľa  iných zaujímavých publikácií. Pre dospelých, ale aj študentov  stredných a vysokých škôl  budú  slúžiť knihy z oblasti psychológie,  ekonomiky,  pedagogiky,  dejín,  umenia,  sociológie, manažmentu, ale  aj  rôzne  encyklopédie, slovníky,  lexikóny,  knihy populárno-náučné  i  všeobecného  zamerania. Nezabudli  sme ani   na  našich   čitateľov,  ktorí  obľubujú   knihy  ľahšieho  oddychového  žánru, ide najmä o knihy historické, detektívne, ale aj ľúbostné. Keďže  v  našom regióne  je vykazovaná  aj značná  nezamestnanosť chceme  aj nezamestnaným tohto regiónu byť nápomocní pri ich ďalšom vzdelávaní, získavaní informácií a využívaní voľného času.

V rámci nášho Projektu bolo nakúpených 127 kníh v celkovej hodnote 1563 €. Spolufinancovanie projektu zabezpečilo Mesto Tisovec.

Rozdelenie podľa tematických skupín:

krásna literatúra pre dospelých 67 kn.j.,

krásna literatúra pre deti 48 kn.j.,

odborná literatúra 12 kn.j.

Nakúpili sme aj publikácie, ktoré vyšli s finančnou podporou FPU (29 kn.j.). Zakúpené knižné dokumenty sme propagovali pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici, kde si mohli naši používatelia vybrať zo širokej ponuky týchto nových kníh.

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu.


Vytvorené: 18. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2019 14:55
Autor: Správca Webu