Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov v Tisovci

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania, ctení členovia, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som vám touto cestou, pár slovami, priblížila klub dôchodcov v našom Tisovci, ktorý už mnoho rokov píše svoju históriu a združuje dôchodcov v Tisovci.

Stretávame sa pravidelne dvakrát týždenne v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Stretnutia vypĺňame diskusiami o aktuálnych témach, spoločenskými hrami, alebo aj obohacujúcimi prednáškami. Vykonávame činnosti vopred naplánované, i také, ktoré spontánne vyplynú z každodenného života. Z naplánovaných spomeniem napríklad účasť na spomienkových udalostiach či oslavách spojených s históriou Tisovca i celého nášho národa. Pravidelne si pripomíname významné udalosti a výročia, aj osobnosti. Zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí nielen v Tisovci, kde do konania niektorých sa aj aktívne zapájame. Tiež, spravidla dvakrát do roka, organizujeme výlety spojené s návštevou kúpeľov a jeden výlet do Poľska, ktoré absolvujeme aj so svojimi blízkymi. Stretávame sa aj so spriaznenými klubmi dôchodcov, najmä z Pohronskej Polhory a Michalovej na spoločných aktivitách. Každoročne vo februári sa konáva aj výročná schôdza za predchádzajúci uplynulý rok. Naposledy to bolo 28. februára 2018. Účasť na tejto schôdzi bola hojná. Po slávnostnom privítaní členov a hostí sa nám svojim prekrásnym, pre nás pripraveným programom predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Tisovci, ktorí zožali veľký aplauz. V nasledujúcich chvíľach bola prezentovaná výročná správa o činnosti klubu v roku 2017 a predstavený plán činnosti do nasledujúceho obdobia. Zároveň chcem touto cestou poďakovať zástupcom a pracovníkom mesta Tisovec, ako aj všetkým tým, ktorí nám svojou troškou pomohli a pomáhajú. Ďakujem za ich neopomenuteľnú pomocnú ruku pri organizovaní a realizácii našich záujmových činností.

Budeme tiež radi, keď sa naše rady rozrastú aj o ďalších členov, ktorých srdečne privítame.

Oľga Oravcová


Vytvorené: 9. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2018 11:01
Autor: Správca Webu