Navigácia

Obsah

INFORMÁCIE K VÍKENDOVÉMU TESTOVANIU

Typ: ostatné
MOMPočas víkendu využilo služby odberových miest viac ako 900 obyvateľov.
Služby odberového miesta v ŠARV využilo počas soboty 332 obyvateľov, pričom 2 výsledky testov boli pozitívne. V nedeľu sa do odberového miesta prišlo otestovať 389 obyvateľov a všetky výsledky boli negatívne.
 
Už štvrtý víkend mesto otvorilo odberové miesto v mestskej časti Rimavská Píla. Počas nedele využilo možnosť otestovať sa 162 obyvateľov a všetky výsledky boli negatívne.
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vyhláškou č. 113, ktorá nadobudla účinnosť 12. marca 2021, zrušil karanténne opatrenia osady v mestskej časti. Poverená regionálna hygienička odporučila mestu opätovne testovať obyvateľov osady. Z uvedeného dôvodu sa tento víkend testovanie v mestskej časti začalo len od 10:00 hod., pretože odberový tím od 8:00 hod. testoval obyvateľov priamo v osade a potešilo nás, že výsledky 28 testovaných osôb starších ako 10 rokov boli negatívne. Podarilo sa nám prekonať zložité obdobie, za čo patrí poďakovanie všetkým zamestnancom mesta, ktorí sa na tom podieľali, ale najmä terénnym sociálnym pracovníčkam a členom mestskej polície. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí poskytli mestu pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb.
 
Celkovo počas víkendu využilo služby odberových miest 911 obyvateľov, čo pri dvoch pozitívnych výsledkoch predstavuje pozitivitu 0,22%.
 
Odberový tím každého odberového miesta vyvinul počas testovania maximálne úsilie, aby čakacie doby na administráciu boli minimálne. Za toto úsilie im patrí poďakovanie.
 
Rovnaké poďakovanie patrí všetkým obyvateľom, ktorí využili služby odberových miest, za ich trpezlivosť a zodpovednosť počas testovania.
 
Veríme, že Okresný úrad Rimavská Sobota opätovne odsúhlasí a dodá dostatok testovacích súprav na prevádzkovanie odberového miesta v ŠARV počas pracovného týždňa s nasledovnými prevádzkovými dňami a hodinami:
 
1️⃣ Odberové miesto ŠaRV
📅 Utorok 16.03.2021
⏰ od 8:00 hod. do 16:00 hod.
📅 Štvrtok 18.03.2021
⏰ od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 
❗️ Prestávka bude v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. Posledný ster pred prestávkou bude o 11:45 hod. a odberové miesto ukončí testovanie posledným sterom o 15:45 hod. ❗️
 
Rovnako veríme, že Okresný úrad Rimavská Sobota opätovne odsúhlasí a dodá dostatok testovacích súprav na prevádzkovanie dvoch odberových miest počas nasledujúceho víkendu s nasledovnými prevádzkovými dňami a hodinami:
 
1️⃣ Odberové miesto ŠaRV
📅 Sobota 20.03.2021
⏰ od 8:00 hod. do 17:00 hod.
📅 Nedeľa 21.03.2021
⏰ od 8:00 hod. do 17:00 hod.
 
2️⃣ Odberové miesto Kultúrny dom Rimavská Píla
📅 Nedeľa 21.03.2021
⏰ od 8:00 hod. do 17:00 hod.
 
❗️ Prestávka bude v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. Posledný ster pred prestávkou bude o 11:45 hod. a odberové miesta ukončia testovanie posledným sterom o 16:45 hod. ❗️
 
Aktuálnu situáciu pred odberovým miestom ŠaRV budete môcť sledovať 📱💻🖥 LIVE na FB stránke mesta.
 
Prajeme Vám úspešný štart do nového pracovného týždňa.👏👏🙂

Vytvorené: 12. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2021 18:13
Autor: Ing. Tibor Tokár