Navigácia

Obsah

Informácie k úhrade poplatkov v školách a školských zariadeniach.

Typ: ostatné
Informácie k úhrade poplatkov v školách a školských zariadeniach. 1Mestský úrad v Tisovci informuje obyvateľov mesta, že poplatky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec, nie je potrebné uhrádzať.

Zákonní zástupcovia v súlade s Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec sú povinní uhrádzať príspevok vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach od 30. marca 2020 do odvolania, o ktorom rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nie je potrebné uhrádzať príspevky určené VZN č. 2/2019. Vyzývame rodičov, aby dočasne pozastavili trvalé príkazy, ktoré majú nastavené vo svojich bankových účtoch, respektíve, aby neuhrádzali tieto poplatky formou poštovej poukážky.

 

Vzniknuté preplatky zákonných zástupcov budú použité na úhradu príspevkov po spustení školského vyučovania a prevádzky školských zariadení. V prípade, ak dieťa/žiak školy/školského zariadenia prestane navštevovať školu/školské zariadenia, budú preplatky vrátené zákonným zástupcom prevodom na bankový účet, respektíve poštovou poukážkou.


Vytvorené: 6. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2020 11:33
Autor: Správca Webu