Navigácia

Obsah

Informácia o voľných pracovných miestach

Typ: ostatné
Informácia o voľných pracovných miestach 1 Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, so sídlom Francisciho 803, 980 61 Tisovec informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 1. pedagogický asistent
 2. školský digitálny koordinátor

Záujemcovia o pracovné pozície môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo elektronicky na mail: zs1tisovec@gmail.com.

 

Miesto výkonu práce: Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, Francisciho 803, Tisovec

Termín nástupu: 01.09.2023

Pracovný pomer na dobu určitú:   do 31.08.2024

Predpokladaný termín na uzávierku žiadostí: 07.08.2023

Rozsah úväzku: 100% úväzku                    

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača:

 • pedagogický asistent - ovládanie PC – základy
 • školský digitálny koordinátor – požadovaná dĺžka výkonu pracovnej činnosti: najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a potreba absolvovať inovačné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 01. 09. 2023.  

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Vedenie školy bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Francisciho 803/4

980 61 Tisovec

e-mail: zs1tisovec@gmail.com

0905 716 501, 047 5493207


Vytvorené: 24. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2023 11:28
Autor: Správca Webu