Navigácia

Obsah

EGT v čase korony.

Typ: ostatné
Rok 2020 bol pre žiakov, učiteľov aj zamestnancov Evanjelického gymnázia v Tisovci neštandardný. V marci sme mali navštíviť partnerov v Taliansku v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ a v apríli privítať partnerov z francúzskej družobnej školy.

Naše plány na rôzne aktivity boli stopnuté. Museli sme sa prispôsobiť zmenám vo vzdelávaní a prejsť na dištančné vzdelávanie.

Učitelia aj žiaci sa zdokonaľovali vo využívaní rôznych  aplikácií potrebných na  online vzdelávanie, ktoré sa realizovalo a aj naďalej pokračuje podľa rozvrhu hodín. Aj napriek tomu, že sa nevzdelávame v škole, žiaci za podpory učiteľov realizujú rôzne online aktivity.

Zúčastňujú sa na rôznych webinároch a  pracujú na projektoch ,,Elektroodpad – dopad” a ,,PlantNet” v spolupráci s vzdelávacou organizáciou Živica pod vedením pani učiteľky Antalovej. V programe ,,Školy, ktoré menia svet”  realizujú žiaci aktivity pod vedením pani učiteľky Šmeckovej a školskej spirituálky  Naďovej. Žiaci sa zúčastnili aj online diskusie “Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?”. Pod vedením pani učiteľky Dúbravskej žiaci vydávajú online školský časopis ITELIGENT. Rozbehla sa nová školská firma DIVERGENT, ktorej sa darí realizovať svoje ciele.

Boli sme súčasťou aj veľkých online ceremónií. V rámci programu Ja Europe, v ktorom je škola zapojená od začiatku, bolo do 6.ročníka The Enterpreneurial School Awards vybraných a ocenených  39 škôl z 25 krajín sveta pre ich podnikateľskú víziu a vynikajúcu implementáciu programov výučby podnikania. Máme veľkú radosť, že sme boli medzi ocenenými školami a mohli sme byť súčasťou  online medzinárodného stretnutia ocenených škôl a učiteľov Junior Achievement. Druhou veľkou ceremóniou bolo oceňovanie úspešných absolventov programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Medzi ocenenými bolo aj 21 žiakov našej školy, ktorí získali ocenenie na bronzovej, striebornej aj zlatej úrovni.

Dištančné vzdelávanie postavilo každého z nás pred nové výzvy. Učitelia sa neustále vzdelávajú, aby pripravili pre žiakov  zaujímavé online hodiny a žiaci musia byť pri získavaní vedomostí na online hodinách dostatočne sústredení a motivovaní, aby vzdelávanie bolo efektívne.

Ďakujem učiteľom za ich nadštandardné pracovné nasadenie aj nad rámec pracovného času.

Ďakujem žiakom za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu a dôstojnú reprezentáciu školy v rôznych projektoch a aktivitách

Chcem sa poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám pomáhajú pri napĺňaní našich cieľov. Ich pripomienky a rady sú pre nás veľmi dôležité a pomáhajú nám zlepšovať našu prácu.

Pre bezproblémový chod školy sú dôležití aj nepedagogickí pracovníci, ktorým sa chcem poďakovať za to, že nám vytvárajú na prácu čo najlepšie podmienky.

V neposlednom rade ďakujem všetkým partnerom, s ktorými škola spolupracuje - mestu Tisovec pod vedením primátorky Mgr. Ireny Milecovej,  zamestnancom kultúry mesta Tisovec, SOŠ a ZŠ v Tisovci, Mestským lesom Tisovec, vedeniu a zamestnancom reštaurácií Centrál a Kôlnička a všetkým podporovateľom EGT.

Prajem si, aby sme sa všetci mohli čo najskôr stretávať osobne a pokračovať v spolupráci.

Prajem nám všetkým v roku 2021 hlavne zdravie a veľa Božieho požehnania.

 

Mgr. Miroslava Štefániková, riaditeľka EGT


Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 11:32
Autor: Správca Webu