Navigácia

Obsah

EDUFEST 2019

Typ: ostatné
V dňoch 7.- 8. a 14.-15. septembra 2019 sa v Tisovci konal prvý ročník vzdelávacieho workshopu EDUFEST zameraného na skvalitnenie tvorby začínajúcich režisérov a dramaturgov, takisto ako aj prácu s hercom, herecké, pohybové, hlasové a ďalšie cvičenia, prácu s textom a dialógmi z konkrétnej divadelnej hry.

Odborní lektori poskytli účastníkom svoje postrehy a vedomosti . Skúsenosti nadobudnuté počas workshopov zužitkujú neskôr pri tvorbe vlastných inscenácií. Do workshopu sa zapojilo 15 členov z ochotníckych a študentských divadelných súborov .

Prvej časti Edufestu sa zúčastnili mladí ľudia, ktorí mali záujem o divadlo, predovšetkým o dramaturgiu a réžiu, aj keď sa našli aj takí, ktorí preferovali zdokonalenie sa v hereckej zložke. Frekventanti workshopu pracovali s textom súčasného nórskeho dramatika Jona Fosseho - Meno, na ktorom im bolo demonštrované, že súčasnej dramatiky sa ani v ochotníckom divadle báť nemusia. Text analyzovali, spoznávali, kriticky naň nazerali a neskôr prakticky pracovali s jeho časťami, ktoré sa sami pokúšali zinscenovať. Účastníci dielne tak dostali náhľad do práce praktickej dramaturgie i réžie a zoznámili sa s kvalitnou dramatikou, ktorá reflektuje súčasné témy.

Druhá časť workshopu bola zameraná na základy divadelnej réžie. Návštevníci workshopu boli v úvode pod vedením lektora oboznámení so základnými pojmami z divadelnej réžie a dramaturgie. Neskôr sa frekventanti workshopu zaoberali dvomi dramatickými textami, jedným súčasným dramatickým textom: Aké ťažké je povedať si zbohom (autor: Miro Gavran) a klasickou dramatickou hrou: Dvaja (autor: Július Barč-Ivan). Práca s textami pozostávala z analýzy dramatického textu a každý z uchádzačov mal za úlohu vytvoriť svoju vlastnú režijno-dramaturgickú koncepciu. Idea vychádzala z možnosti osvojiť si ako klasický dramatický text, tak aj text súčasný. Neskôr sa jednotlivé režijné koncepcie overovali v praxi na javisku. S dôrazom na jednotlivé situácie, mizanscény, scénografické riešenie, či na prácu s hercom a podtextom. Počas workshopu vznikla aj plodná debata o úskaliach a následných východiskách, s ktorými sa amatérski režiséri, či dramaturgovia v ochotníckom divadle potýkajú. 

EDUFEST 2019 zorganizovalo Občianske združenie TisArt.

Workshop finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na realizovaní workshopu. Účastníkom prajem veľa kreativity pri tvorbe ďalších divadelných inscenácií.

Michal Stejskal,

štatutár OZ TisArt


Vytvorené: 24. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2019 14:28
Autor: Správca Webu