Navigácia

Obsah

Dni mesta Tisovec 2022 za nami

Typ: ostatné
Dni mesta Tisovec 2022 za nami 1V dňoch 1.7.až 3.7.2022 bolo naše mesto opäť plné smiechu a zábavy. Konali sa XXVII. Dni mesta.

Program začal v piatok slávnostným zastupiteľstvom, na ktorom primátorka mesta Irena Milecová ocenila významné osobnosti nášho mesta.

Pani Elena Belicová bola ocenená Ďakovným listom za ochotu dobrovoľne a nezištne pomáhať mestu Tisovec a jeho obyvateľom .

Pani Magdaléna Juneková bola ocenená Ďakovným listom za dlhoročnú prácu, zodpovednosť, ochotu, obetavosť a zavádzanie princípov zdravej výživy do školského stravovania.

Pani Júlia Hodoňová bola ocenená Ďakovným listom za aktívnu pedagogickú prácu a vedenie materskej školy, za prínos a úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

Pán Július Krajči bol ocenený Ďakovným listom za dlhoročnú aktívnu prácu na pôde základnej školy, za vytváranie motivujúceho prostredia pre žiakov i pedagógov.

Pani Jana Janeková a pán Milan Matucha získali Ďakovné listy

za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Tisovec na hudobných súťažiach.

Pani Lýdia Krišková bola ocenená Ďakovným listom za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu v školskom internáte, za prínos v oblasti výchovy, vedenie študentov k hodnotám dôležitých pre ich rozvoj.

Pán Peter Rukavica bol ocenený Ďakovným listom za aktívnu prácu v zborovom speve a reprezentáciu mesta Tisovec doma i v zahraničí.

Pán Ivan Ondrejka je ocenený Ďakovným listom za zodpovedný a príkladný postoj a vzťah ku zvereným a obhospodarovaným lesom pre nasledujúce generácie.

Pán Radomír Sekáč získal Ďakovný list za dobrovoľnícku prácu a záslužnú činnosť pri záchrane majetku a životov obyvateľov Tisovca i jeho okolia.

 

Pán Štefan Mede získal Cenu primátorky mesta za nezištný čin ľudskosti a za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvi.

Pán Arthur Ciepielski získal Cenu primátorky mesta za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta.

Pán Ján Dianiška získal Cenu primátorky mesta pri príležitosti významného životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v Mužskom spevokole Sama Daxnera.

Pani Jaroslava Hrušková získala Cenu primátorky mesta za dlhoročnú a aktívnu prácu v meste a v prospech mesta, za zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností.

Pán Ivan Kriška v mene Občianskeho združenia Pomocnica si prebral Cenu primátorky mesta za verejno- prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, pomoc v prospech obyvateľov mesta Tisovec a širšieho regiónu.

Primátorka mesta Tisovec udelila Cenu primátorky mesta rodine Dianiškovej za úspešné pôsobenie pre rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike, za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste Tisovec.

Cena mesta Tisovec bola udelená Mestskej knižnici A. H. Škultétyho v Tisovci pri príležitosti 180. výročia založenia za poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb a organizáciu kultúrnych aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju mestskej kultúry a šíreniu dobrého mena mesta Tisovec.

Svoje spevácke umenie predviedlo duo La Strada.

V sobotu sa na námestí prezentovali ľudoví remeselníci na Trhu regionálnych produktov. V areáli MsKS sa tradične varili kotlíkové špeciality. O 11:00 začal kultúrny program na tribúne pred ZŠ. Bavili nás: Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica, Dychová hudba Hradovanka, folklórny súbor Bystrina, Desmod a Robo Šimko a Michal Tučný revival band. Na večernej tanečnej zábave do tanca skvele hrala domáca hudobná skupina eSeMeS. Pre deti boli pripravené viaceré atrakcie od Ondreja Brádňanského.

Chcem sa veľmi poďakovať:

zamestnancom mesta, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní podujatia, aktivačným pracovníkom za zabezpečenie poriadku v meste,

Mestským lesom Tisovec za dodanie palivového dreva,

Partnerstvu Muránska planina-Čierny Hron za usporiadanie Trhu regionálnych produktov,

všetkým družstvám, ktoré varili na Kotlíkových špecialitách,

Mužskému spevokolu Dr.Sama Daxnera a dychovej hudbe Hradovanka za ich vystúpenia,

OZ Pomocnica a členom ECAV v Tisovci za pomoc pri zabezpečovaní detských atrakcií,

Základnej škole Dr.V.Clementisa za spoluprácu,

a v neposlednom rade všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k bezproblémovému priebehu Dní mesta Tisovec 2022.

Je úžasné vidieť, že obyvatelia nášho mesta sa vedia stále stretávať a zabávať a budeme sa snažiť, aby takýchto stretnutí bolo stále viac a viac.

Michal Stejskal, vedúci oddelenia kultúry a športu.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 7. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2022 11:58
Autor: Správca Webu