Navigácia

Obsah

Detské rybárske preteky v LRU – plávaná, LRU - položená

Typ: ostatné
Detské rybárske preteky v LRU – plávaná, LRU - položená   1Tisovský rybník – 11. mája 2019

P R O P O Z Í C I E

 

Detské rybárske preteky v LRU – plávaná, LRU - položená

Tisovský rybník – 11. mája 2019

 

 

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Viliam Slašťan

Organizátor : SRZ MO Tisovec

Zástupca riaditeľa : Mgr. Karol Mixtaj

a tajomník

Pokladník : Igor Murtin

Administrátor : Miroslav Balážik

Hlavný rozhodca : Róbert Trnavský

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 11. mája 2018

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2 €

Účasť na turnaji : rybársky lístok, povolenie na rybolov, sprevádzajúca plnoletá

osoba

Kategória : deti do 15 rokov (vrátane)

Štartovné zahŕňa : občerstvenie, vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto pohár a vecné ceny, každý súťažiaci bude

odmenený

 

Časový rozpis pretekov: 08.30 – príchod a stretnutie na rybníku

08.30 – 08.45 zaplatenie štartovného, registrácia

08.50 – otvorenie pretekov

09.00 – 09.10 losovanie lovných miest a presun na lovné miesta

09.15 – 11.15 pretek

11.30 – 12.10 obed

12.10 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu :LRU-plávaná, LRU-položená (vykonávacia vyhláška: §18, bod 1a 2).

Privlastňovanie rýb : vykonávacia vyhláška: §15, bod 1- 6 . Po naplnení limitu sa chytá

systémom „chyť a pusť .

Bodovanie : za každú ulovenú rybu 10 bodov + 1 bod za každý cm nad lovnú

mieru

Bodované ryby : kapor rybničný, karas striebristý, amur biely, ostriež zelenkavý,

pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Priebeh lovu : lov je povolený len z brehu, na jeden prút. Spôsob lovu si určuje

pretekár. Ryba musí byť vylovená len podberákom. Vylovená ryba

bez podberáku sa nehodnotí. Pretekár musí mať povinnú výbavu.

 

 

 

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 20 bod 3 organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

 

UPOZORNENIE!

 

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Sprevádzajúca plnoletá osoba je zodpovedná za zvereného pretekára.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov


Vytvorené: 29. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2019 09:00
Autor: Správca Webu