Navigácia

Obsah

Ďalší podporený a KOS-ákmi zrealizovaný projekt „PRAMEŇ RIMAVY V NOVOM ŠATE“

Typ: ostatné
 Ďalší podporený a KOS-ákmi zrealizovaný projekt  „PRAMEŇ RIMAVY V NOVOM ŠATE“ 1 Mesto Tisovec má veľký turistický potenciál. Či už ide o horskú turistiku, turistické chodníky, alebo cykloturistiku. Preto je namieste aktivita v propagácii a zveľaďovaní toho, čo tu máme a čo je zároveň aj dôležité podporiť.

 V roku 2009 turistický oddiel KOS Rimavská dolina a členovia Komisie podnikateľskej cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ v Tisovci vybudovali prístrešok nad prameňom Rimavy spolu s prístreškom a posedením pre turistov. Projekt „Sedí hoľa na prameni“ bol podporený Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron.

   Následne v jesenných mesiacoch toho istého roku vďaka ďalšiemu podporenému projektu v Partnerstve MP-ČH osadili 3 kusy informačných panelov. Jeden z nich bol osadený na autobusovej zastávke v Tisovci so základnými informáciami o trase a o tom, ako sa k prameňu návštevníci dostanú /v súčasnosti je panel pred reštauráciou Centrál/. Ďalšie dva panely sú osadené priamo v prístrešku s posedením pri samotnom prameni pod  Fabovou hoľou. Na týchto paneloch sú informácie o prítokoch Rimavy a o flóre a faune vyskytujúcej sa v tejto oblasti.  Pokračovaním projektov „Sedí hoľa na prameni“ a „Informačné panely prameňa Rimavy“ bol ďalší, pod názvom „Spoznajte prameň Rimavy“. Jeho zámerom bolo s prameňom Rimavy oboznámiť turistov a návštevníkov aj v ďalších dvoch frekventovaných turistických lokalitách a to na sedle Burda a pri salaši na Zbojskách. Stalo sa tak práve osadením ďalších dvoch nových informačných panelov so základnými údajmi o trasách a prístupnosti k prameňu.

   Na všetky tri projekty nadväzoval projekt „Sadnime si opäť k prameňu pod hoľou“, kedy bolo potrebné zrekonštruovať prístrešok pri prameni Rimavy, výrazne poškodený veternou kalamitou v polovici mája 2014. Od vybudovania prístreškov a sprístupnenia prameňa Rimavy v roku 2009 sa pravidelne zabezpečovala údržba a ochrana miesta pod Fabovou hoľou členmi TO KOS Rimavská dolina a Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri MsÚ v Tisovci.

   Pri ostatnej brigáde, kedy sme natierali prístrešok s lavicami a stolom, sme spozorovali opotrebovanosť strešnej krytiny. Na konci mája 2023 sme opäť podali projekt v grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, ktorého zámerom bolo získať finančné prostriedky na výmenu pôvodných, už zubom času poznačených šindľov na strieškach prístreškov, za nové. Boli sme s projektom úspešní a tak počas letných a jesenných  dní sa postupne pripravovali a realizovali práce na rekonštrukcii striešok pri prameni. V rámci projektu sa rozobrala poškodená drevená konštrukcia striešky nad prameňom Rimavy, ako aj strechy v altánku s posedením, vrátane všetkých šindľov. Následne sa vymenilo poškodené latovanie strechy aj striešky a zároveň sa všetky staré šindle na obidvoch strieškach nahradili novými. Pred výmenou striešok na oboch prístreškoch, boli na niekoľkých brigádach všetky nové šindle postupne kompletne natreté ekologickou farbou. Do projektu boli zapojení hlavne dobrovoľníci z turistického oddielu KOS Rimavská dolina v Tisovci, ale aj členovia Komisie stavebnej a cestovného ruchu pôsobiacej pri MsZ v Tisovci. Členovia TO KOS Rimavská dolina sa dlhodobo zapájajú do budovania, opráv a údržby náučných chodníkov v katastri mesta Tisovec. Finančné prostriedky si musia obstarať cez rôzne projekty, granty, alebo z vlastných zdrojov a týmto spôsobom preukazujú svoj iniciatívny a proaktívny prístup k prírode a krajine, ktorú si vážia, starajú sa o ňu a ochraňujú ju. Zámerom je aj inšpirovať ďalších a hlavne mladých ľudí k dobrovoľníctvu zameranému na zatraktívňovanie územia Partnerstva MP-ČH a vlastným príkladom ich viesť k lokálpatriotizmu k svojmu mestu aj regiónu.

   Pri realizácii projektu sa podieľal, ako miestny partner, Mestské lesy Tisovec, spol. s r.o., ktorý zabezpečil výrobu drevených šindľov a lát na prekrytie striešok, tiež dopravu materiálu do lokality a odborne dozoroval rekonštrukciu striech. Realizáciou tohto projektu sa opätovne prispelo k spríjemneniu putovania širokej verejnosti po kútoch nášho regiónu a zabezpečil sa plynulý prechod náučným chodníkom ako súčasť ponuky Partnerstva Muránska Planina - Čierny Hron. Projekt „Prameň Rimavy v novom šate“ bol zastrešený a realizovaný členmi KST TO KOS Rimavská dolina a finančne podporený aj mestom Tisovec ale hlavne Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron z Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“.  Ďakujeme.

  D. K.


Vytvorené: 14. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2023 11:34
Autor: Správca Webu