Navigácia

Obsah

Čo nás v Tisovci a v Rimavskej Píle čaká a čo musíme spoločnými silami prekonať?

Typ: ostatné
Čo nás v Tisovci a v Rimavskej Píle čaká a čo musíme spoločnými silami prekonať? 1Zákonom o obecnom zriadení bola mestu pridelená kompetencia v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev.

 Systém, akým postupuje mesto, je upravený Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. O registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovujú sa podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, o číslovaní stavieb. Podľa tejto vyhlášky sa každej budove určuje súpisné číslo. To znamená, že budova je označená  tabuľkou s bielym podkladom, čiernym rámom a čiernym číslom. Takýmto spôsobom sú označené budovy v našom meste, ako aj miestnej časti.

Vyhláška rovnako upravuje postup, ktorým mesto musí určiť budovám orientačné čísla za účelom lepšej orientácie na ulici. Orientačným číslom je tabuľka s bielym podkladom, červeným rámom a červeným číslom, avšak v našom meste zatiaľ neboli označené budovy orientačným číslom.

V roku 2015 nadobudol účinnosť Zákon o registri adries  a vyhláška, ktorou sa uplatňuje  Zákon o registri adries č. 125/2015 Z. z. Cieľom Zákona o registri adries je zriadenie registra adries a vybudovanie centrálnej databázy adries bytových a nebytových budov, ktoré slúžia na účely bývania a podnikania. V novom registri sa teda budú nachádzať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o budovách, o umiestnení jednotlivých vstupov, či vchodov do budov a ich geografické umiestnenie. Zákon o registri adries vyžaduje, aby každá budova, ktorá slúži na účely bývania alebo podnikania, bola označená súpisným a orientačným číslom.

Možno sa zamýšľate nad tým, načo nám vlastne budú dve čísla? Údaje registra budú využívané v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb.

Čo nás čaká? Z dôvodu, že v minulosti neboli určené orientačné čísla budovám na bývanie alebo podnikanie, musí mesto tento rozpor so zákonmi odstrániť. V najbližšom  období bude spustený proces určovania orientačných čísel, ktorý bude postupovať podľa vopred stanoveného harmonogramu. Nie sme však v tejto zložitej situácii sami, rovnakú zmenu riešili a riešia aj v iných obciach a mestách na Slovensku.

Čo musíme spoločnými silami prekonať? Zamestnanci mestského úradu v rámci procesu určovania orientačných čísel budú určovať budovám orientačné čísla, zasielať „Oznámenia o zmene adresy trvalého pobytu občana alebo sídla spoločnosti z úradnej moci“ a zasielať „Výzvy vlastníkom budov a správcom bytových jednotiek na prevzatie určených orientačných čísiel za účelom ich označenia“.

Zo  strany vás občanov a podnikateľov bude potrebné, aby ste  po prevzatí „Oznámenia o zmene adresy“ požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, nakoľko podľa „Zákona o občianskych preukazoch“ z dôvodu, že občiansky preukaz bude obsahovať neplatné alebo nesprávne údaje. Vydanie nového občianskeho preukazu bude oslobodené od správnych poplatkov. Veľmi dôležité bude, aby ste neodkladali žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu na poslednú chvíľu.

Vedenie mesta rokuje so zástupcami Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Rimavskej Sobote o možnosti vyhradiť pre občanov Tisovca a Rimavskej Píly časť úradných hodín klientskeho centra v Hnúšti, ktoré sídli v budove Mestského úradu Hnúšťa.

Prosíme Vás, aby ste v najbližších týždňoch pozorne sledovali úradné tabule, vývesné miesta, internetovú stránku a hlásenia mestského rozhlasu, prostredníctvom ktorých Vás budeme informovať o harmonograme určovania orientačných čísel podľa ulíc, ako aj o miestach, kde bude možné podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu.

Veríme, že spoločnými silami, trpezlivosťou a porozumením sa nám podarí úspešne zvládnuť tento náročný proces.


Vytvorené: 15. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2019 10:03
Autor: Správca Webu