Navigácia

Obsah

Čas gaštanov a exkurzií

Typ: Školy
Chodby i triedy školy boli 11. októbra na SOŠ v Tisovci poloprázdne, hoci ešte chrípková ani „pseudochrípková“ epidémia nevypukla.

 A nešlo ani o hromadné záškoláctvo, aj keď to tak trochu vyzeralo... Všetci elektrikári (1. – 4. ročník) s vyučujúcimi odborných predmetov Ing. Smolcom a Ing. Rosiarom boli totiž na exkurzii vo výrobnom podniku SLOVMAG, a.s. Lubeník, ktorý je výrobcom žiaruvzdorných materiálov. Žiaci si prezreli výrobné priestory a zariadenie podniku a získali základné informácie o jeho histórii a zameraní.

Aby žiakom odboru manažment regionálneho cestovného ruchu nebolo ľúto, prváci a druháci si tiež obuli túlavé topánky. S Ing. Ganajovou sa vybrali do Revúcej. Zážitkové vyučovanie spojené s Prehliadkou Múzea Prvého slovenského gymnázia, historických budov mesta, kostolov a cintorína bolo spojené s príjemnými dojmami i užitočnými poznatkami.

PaedDr. Zora Kéryová


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu