Navigácia

Obsah

Brigáda "Som za krajší Tisovec 2"

Typ: ostatné
Brigáda Mesto bez ľudí by bolo ako telo bez duše. Ľudia formujú svoje mesto, budujú a zveľaďujú ho do takej podoby, aby sa im v ňom dobre žilo.

 Tak ako vo svojej domácnosti udržiavame poriadok, je potrebné aj mesto čistiť a upravovať, a tak sme sa rozhodli vyzvať občanov na celomestskú brigádu. Naše OZ TisArt je vo svojej činnosti zamerané na kultúrnu oblasť, organizovali a spoluorganizovali sme však aj športové podujatia. Mesto nám prispieva na základe žiadosti finančnou podporou tak, ako ostatným občianskym združeniam a športovým klubom v meste, raz ročne. A to bol prvotný podnet, snaha, nejako to mestu vrátiť. V spolupráci s prednostom MsÚ sme určili lokality, kde je potrebné brigádovať a oslovili sme občianske združenia, organizácie, školy a všetkých občanov, aby sa k nám pridali 21.júna. Počasie s nami tiež spolupracovalo a tento slnečný deň sa zapojilo do pracovnej činnosti 163 zaregistrovaných obyvateľov. Tento počet je bez žiakov a študentov tisovských škôl, ktorí pracovali už v dopoludňajších hodinách a bez brigádnikov v Rimavskej Píle. Aj v našej miestnej časti sa k výzve v tento deň pridali a upravili si okolie kultúrneho domu a ulice.

Výsledkom spoločného snaženie je vyčistená Rimava – tak rieka ako aj časť mesta s týmto názvom, Šťavica, park pri MsP, cintorín, ulice Daxnerova, Jesenského, Bakulínyho, Partizánska, Muránska, Slávča, okolie Základnej školy, natreté sú lavičky, zábradlia, drevené náradie pre deti pri tržnici.

Zapojili sa členovia organizácií a občianskych združení: TisArt, Turistického oddielu KOS Rimavská dolina, Internacionáli, MŠK, Back to elements, Taekwondo, Zubačka, Šablorally team, Speleoklub, ZŤP, Únia žien, Tisovský spolok tenistov, komisia verejného poriadku a ostatných komisií pri MZ, obyvatelia a zamestnanci Domova dôchodcov a DSS, deti a zamestnanci Detského domova, folkloristi, zamestnanci Vodární, reštaurácie Cantrál, Mestského úradu, aktivační pracovníci so svojou koordinátorkou, ktorá zároveň rozdeľovala pracovné náradie a lokality všetkým v tento deň, občania bez zaradenia k nejakej skupine. Ak sme niekoho nespomenuli, je to len preto, že sa neregistroval, ale všetkým, ktorí niečo pre svoje mesto urobili, patrí veľké poďakovanie.

Po práci dobre chutil guľáš, ktorý financovalo OZ TisArt a o pitný režim sa postaral Mestský úrad. Ďakujeme tiež sponzorom – Mirkovi Bindasovi a Alenke Dušovej.

Julka Hodoňová, za všetkých členov OZ TisArt

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 10. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2018 12:33
Autor: Správca Webu