Navigácia

Obsah

Ako správne nakladať s odpadom

Typ: ostatné
Ako správne nakladať s odpadom 1V prípade používania kontajnerov na separovaný odpad sa často stretávame s nestlačenými PET fľašami, plechovkami z pív, nápojovými kartónmi, prípadne s veľkými neskladnými kusmi krabíc. Mnohokrát je skutočnosťou len z polovice naplnený kontajner, do ktorého sa na prvý pohľad viac odpadu nezmestí.

Ak sa v kontajneroch na separovaný odpad nachádza viac ako 50 % komunálneho odpadu, zberová spoločnosť má právo takýto kontajner nevyviezť, čím vznikne povinnosť pre mesto zabezpečiť jeho vývoz na vlastné náklady. Odpad z takýchto kontajnerov je potrebné uložiť na skládke tuhého komunálneho odpadu. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadkov neustále podporujeme.
Problémom je, že niektorí ľudia neseparujú v dostatočnom množstve a keď separujú, vytriedený odpad nestláčajú. Vývoz tak nestačí, kontajnery sú preplnené a uspokojí nás, že problém ,,vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Avšak častejšie odvážanie poloprázdnych vzduchom naplnených kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Nový zákon o odpadoch zmenil podmienky triedeného zberu odpadu v obciach. Vytvorila sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v našom meste, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre odpady z obalov (napr. fólie, igelitové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).
Našou zazmluvnenou OZV je NATUR –PACK, a.s., ktorá zabezpečuje fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov v rovnakom rozsahu, ako to funguje aktuálne. Systém je nastavený tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä, aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu – t. j., aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.
Hlavnou motiváciou pre náš všetkých v dlhodobom horizonte je fakt, že čím viac odpadu vytriedime, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali by sme to využívať v čo najväčšom rozsahu a znížiť tak výdavky mesta za uloženie zmesového komunálneho odpadu. Takto môže naše mesto ušetriť nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu byť využité efektívnejšie na jeho rozvoj.
Pre správne separovanie odpadu sme pre Vás pripravili informačný leták, ktorý môže byť dobrým pomocníkom k efektívnemu separovaniu:
1. Informačný leták pre kontajnerové stojiská separovaného odpadu,
2. Informačný leták pre podomový zber separovaného odpadu.

tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 3. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 7. 2018 10:40
Autor: Správca Webu