Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 28. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť