Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zámere mesta odpredať majetok mesta z dôvodu osobitného zreteľa

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 21. 10. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť