Online Tisovský slovník
Online Tisovský slovník

Navrhnite nové slovo

Napíšte svoj návrh nového slova, do textového poľa a stlačte Pridaj.

Potom pridajte slovenský preklad slova do textového poľa prekladu.

Vami navrhnuté slovo musí schváliť administrátor.


tisovsky:
pridajte   >

slovensky:

(Otoč na: slovensky = tisovsky)