Online Tisovský slovník
Online Tisovský slovník

Zoznam slov

Zobrazujem slová od 0 po 100 z celkového počtu: 3264 slov      Ďalšia strana > >

tisovsky = slovensky

abľegát = delegát, vyslanec adaj = azda agáć = agát agáćina = drevo z agáta; tiež agátový porast agár = nežiadané, nepodarené decko agraláš = príslušník agrárnej strany ahjáj / ajaj = ale nie, veru nie ajtak = tiež, takisto, napriek tomu ak = ako aksamít = tkanina aksi = akosi akurát = práve akurátňí = zodpovedný, spoľahlivý, poriadny akživ = jakživ áláš = veľká verejná miestnosť /pôvodne prístrešie, kde nocovali kone a konské povozy/ aľeba = ale nie, no nie almara = skriňa ambrieľ = dáždnik ameň = ameň amerikáň = človek, ktorý sa vrátil z ameriky ampľión = reproduktor anciáš = nadávka: diabol ancikrist = huncút, nezbedník, čertisko ancúg = oblek ancvaj = už aj, ihneď, rýchlo aňiel = anjel apatejka = lekáreň apaťekár = lekárnik apetít = chuť apo = otec aprehendovať si = uraziť sa, cítiť sa urazeným, dotknutým apríľ = apríľ árenda = prenájom árendáš/árendátor = nájomca árešt = väzenie armovaťka = vystužovanie železobetónovej konštrukcie asekurácia = poistenie asentírka = odvod audis = vyhladovaný auséger = pomocný lesník aušus = nepodarok, nekvalitný tovar autár = pomedzný rozhodca auťiak = auto auzlág = výkladná skriňa azebata = hromženie ba = hej, áno /tiež počudovanie/ baba = pôrodná asistentka babica = pôrodná baba bábka = bábika babrák = nešikovný, ťarbavý babrať = nekvalitne, povrchne pracovať bachor = veľké brucho, brušisko bachra = tučná žena bachter = strážnik na železnici bachterňa = strážny domček na železnici báći/ báćik = oslovenie staršieho človeka baćkora = topánka, staršia, vychodená baćovať = gazdovať, hospodáriť, pracovať na salaši baćovka / baćuľa = bačova žena badúriť / badurkať = podnecovať, podpichovať bafkať = hlučne poťahovať dym z fajky baganće = baganče, pracovná obuv bagateľ = maličkosť, veľmi nízka cena bagáž = zberba, čvarga bagov = močka bajonet = bodák bajúz = fúz bak = fľak, škvrna bakaví = fľakovitý bakuľa = palica s ohnutou rukoväťou bál = tanečná zábava, ples baláchať = navádzať, strašiť, znepokojovať balamutiť = šíriť nepravdivé, poplašné správy balušiť = rozprávať v horúčke bambuch = nadávka neporiadnemu, nevychovanému dieťatu bán = mladé rúbanisko s porastom a lesnými plodmi banda = skupina ľudí, hudobná skupina bandúr = pandúr bankeľ = obuvnícky pracovný stôl banovať = ľutovať, smútiť bantovať = nevhodne sa niekoho, alebo niečoho dotýkať, babrať baráber = robotník na stavbe železnice barabizeň = haraburda, bezcenná vec baranćok = baranček baranćoki = malé kopovité obláčky baraňica = teplá pokrývka hlavy barchet = druh súkna, látky barišňa = slečna, driečna žena bárs = nech, bodaj bársakí = hocijaký bársbi / bárbi = len aby bársgdo = hocikto bárskeľo = hocikoľko bárskerí = hociktorý bárskodi = hocikedy, kedykoľvek baršoň = zamat basa = väzenie báťa = matkin brat; tiež oslovenie blízkych známych bataľion = starší názov vojenského útvaru /prápor, pluk/ batérka = batérka

Zobrazujem slová od 0 po 100 z celkového počtu: 3264 slov      Ďalšia strana > >