12.jpg
Dnes je 20. 09. 2017, meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Ocenení mestom a primátorom

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Uverejnené: nedeľa, 20. február 2011, 16:29
Prečítané: 5986x

Cena mesta TISOVEC sa udeľuje:

  • za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti
  • za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a iní občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Cenu mesta Tisovec tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 700 €. K cene mesta sa vydáva potvrdenie - listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta Tisovec laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Laureáti CENY  MESTA  TISOVEC:

1998 – Rudolf Valent
1999 – Branislav Kriška, in memoriam
2001 – Stredná priemyselná škola Tisovec

2002 – Evanjelické gymnázium Tisovec
2007 – Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera
2008 – Divadelný súbor Daxner
2009 - Základná škola Dr. V. Clementisa
2012 - Základná umelecká škola Tisovec

Cena primátora mesta Tisovec:

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta, rodákom či organizáciám mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu mesta Tisovec. Súčasťou ceny je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Tisovec.

Laureáti CENY  PRIMÁTORA  MESTA:

1996:
František Alberty – CSM a.s. Tisovec
František Deme
Igor Gajdáč – SPŠ Tisovec
Elena Hudecová
Jozef Choma
Samuel Kriška
Marcel Lopušný – SKI Klub Tisovec
Elena Pavlikovská
Rudolf Valent
Mojmír Zúrik

1997:
Michal Botka
Soňa Hrončeková
Vladimír Krajči
Jolana Krišková
Eva Manicová
Helena Pašiaková
Detský spevácky zbor LYKOVIENKY
Mužský spevácky zbor Dr. Sama Daxnera
VANDA,s.r.o. Tisovec
Základná škola Dr. V. Clementisa

1998:
Helena Bábelová
Dobrovoľný požiarny zbor Rimavská Píla
Mária Huňová
rodina Manicová
Materská škola Tisovec
Iveta Nováková
ZPOZ Človek – človeku Tisovec

1999:
František Bábela
Mária Ferenčíková
Ondrej Hinduliak
Irma Koniarová
Ľudmila Liptáková
Ján Maciak
Jaroslav Maťko
Ján Mihók
Ľubomír Struhár
Štefan Šuran

2000:
Divadelný súbor DAXNER
COMBIN s.r.o. Závod Vápenka Tisovec
Milan Bútor
Peter Blaško
Pavel Bálint
Ladislav Kalamár
Jaromír Sokol
Miroslava Bancíková

2001:
Slovenský rybársky zväz – MO Tisovec
Speleoklub Tisovec
Svätopluk Kámen – in memoriam
Zbygniew Nišponský
Ján Valentík
Matilda Buranská – Kopperová
Veronika Šífriková

2002:
Irena Céniková
Futbalový klub CSM Tisovec
Samuel Gájer
Mestská knižnica A.H.Škultétyho Tisovec
Pavel Koncoš
Jozef Kuzmík
Milan Struhár
Mahuliena Štrbová
Dušan Tóth
Anna Žiaková

2004:
Miroslav Nešvera – in memoriam – za lásku ku kráse skrytej v podzemí
Ondrej Hronček – za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti lesníctva a poľovníctva
Milan Katreniak – za dlhoročné udržiavanie folklórnych tradícií mesta a celého regiónu
Ján Filipiak – za oživenie stolnotenisového klubu v Tisovci a vzornú reprezentáciu mesta
Jaroslav Lacko – za kultúrno-osvetovú činosť s dospelými a mládežou v divadelných súboroch Tisovca a Rimavskej Píly
Petr Kolarz – starosta obce Ludgeřovice – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu s mestom Tisovec
Pavol Prokopovič – minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za spoluprácu a pomoíc samospráve mesta Tisovec
Tamás Barnabás – primátor mesta Putnok – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2005:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Tisovec – pri príležitosti 60. výročia pripomienky ukončenia II. sv. vojny, oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly červenou a rumunskou armádou a za šírenie ideí humanizmu a protifašistického odboja
Mestské lesy Tisovec s.r.o – za úspešnú 10-ročnú prácu v oblasti lesníctva, ťažby dreva, piliarskej výroby, služieb súvisiacich s poľovníctvom a za odborné a hospodárne spravovanie lesného bohatstva mesta Tisovec
Božena Lacková – za vnútornú silu, vitalitu, ľudský prístup k postihnutým občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách
Milan Matucha – za 10-ročnú neutíchajúcu trpezlivosť pri nácvikoch spevákov Minihviezičky, dirigentskú paličku DH Hradovanka a hudobný sprievod v DSZ Lykovienky

2006:
Ivan Osuský – biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Na Slovensku – za podporu vzdelávania a duchovný rozvoj mládeže v Evanjelickom gymnáziu Tisovec
Anna Tótová – za úspešnú reprezentáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci a dosahované výsledky v športových súťažiach
Rudolf Šífrik – za dlhoročné účinkovanie v Mužskom spevokole Dr. Sama Daxnera v Tisovci

2007:
Základná umelecká škola Tisovec – pri príležitosti 70. výročia vzniku hudobného školstva v Tisovci, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta výchovou detí k umeniu
Valéria Parobeková – za dlhoročnú prácu pedagóga, výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa SPŠ v Tisovci, za významný prínos vo výchove, vzdelávaní mládeže a za iniciatívu pri zavádzaní nových učebných odborov do siete školy
Milan Kraus – in memoriam – za jeho celoživotnú prácu básnika, esejistu, prekladateľa a redaktora, za jeho významný prínos v oblasti duchovného rozvoja spoločnosti a šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí

2008:
Igor Čombor – za ľudský prístup a za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o ob čanov mesta Tisovec a Rimavskej Píly
Elena Vacvalová – za vrelý vzťah k svojmu rodisku a jeho reprezentáciu
Ján Čepík – za dlhoročné pôsobenie v DH Hradovanka a futbalovom klube Tisovec
Spevokol EGT – za úspešnú reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach Chrámová pieseň vo Zvolene a Mládež spieva v Banskej Bystrici
Eva Dolinajová – za dlhoročné vedenie mažoretkových súborov mesta a prácu v tisovskej miestnej kultúre pri príležitosti 15. výročia založenia Tisovských mažoretiek
Robert Fico – predseda vlády SR – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2009:
OFF Road Klub Tisovec – za propagáciu mesta v rámci piatich ročníkov O0FF Roadu v Tisovci
Milan Slabej – za čírenie dobrého mena mesta a vrelý vzťah k rodisku
Dušan Toth – reverend – za trvalé prechovávanie priateľstva k mestu a podporu projektu EGT

2010:
Ján Kováčik – prezident FK Dukla Banská Bystrica – za podporu športu a kultúry
Jolana Kuchtová
Júlia Hodoňová
Karol Hruška
Ľubomír Menzl
Mária Daxnerová – za humanitárnu zdravotnícku pomoc a účasť v protifašistickom odboji
Ján Rosiar ml. - za trénerskú činnosť vo FK CSM Tisovec a reprezentáciu mesta
Róbert Hurák – za aktívnu futbalovú činnosť a reprezentáciu FK CSM a mesta Tisovec
Vladimír Pašiak – za aktívnu činnosť v samospráve mesta Tisovec pri príležitosti 20. výročia miestnej územnej samosprávy

2011:
Marta Svobodová – za dlhoročnú prácu pedagóga, vedúcej DSZ Lykovienky, členky Komisie ZPOZ Človek – človeku a poslankyne mestského zastupiteľstva, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta
Jiří Brož – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry a športu a úspešné pôsobenie v Mužskom speváckom zbore Dr. Sama Daxnera
Ivan Kubíni – za dlhoročné úspešné vedenie Speleoklubu Tisovec, za významnú prieskumnú a objaviteľskú činnosť spojenú s ochranou a propagáciou jaskýň Tisovského a Muránskeho krasu pri 60. výročí vzniku skupiny v Tisovci, ako aj organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine
Tomáš Geist – prezident FK Dukla Banská Bystrica (od r.2010) – za podporu a rozvoj športu v meste Tisovec

2012:
JUDr.Ján Caban - za aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec a lokálpatriotizmus k svojmu rodnému mestu
Ján Belica - za vynikajúce výsledky vo FK CSM Tisovec,  reprezentáciu mesta a nomináciu do Jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2011
Mgr.Klemen tKéry - za dlhoročnú prácu pedagóga a riaditeľa Základnej školy  Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovc ia za významný prínos vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže
Ing.Valéria Huňová - za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, ľudský prístup k seniorom a občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a aktívnu prácu v samospráve mesta
Mgr.Dušan German - za šírenie myšlienok kresťanstva ,duchovnú obrodu ,za zlepšovanie spolupráce mesta Tisovec s Rimavským seniorátom, dlhoročnú prácu s mládežou a podporu  Evanjelického gymnázia v Tisovci

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN