Navigácia

Obsah

31.10.2017

Priama cesta zo školy do zamestnania 1

Priama cesta zo školy do zamestnania

Program medzinárodnej mobility študentov a učiteľov Erasmus+ je program podporovaný EU a národnou agentúrou SAAIC.

Detail

30.10.2017

Oáza poznania a spolupráce 1

Oáza poznania a spolupráce

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila v apríli 2017 I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola 2017. Táto nadácia dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku a rovnako je tiež podporovateľom rôznych inovatívnych metód formálneho vyučovania v základných školách, ich využitia v praxi a samotné vzdelávanie učiteľov.

Detail

27.10.2017

Lesný skanzen Tisovec 1

Lesný skanzen Tisovec

Mnohí z občanov mesta, ale aj prechádzajúci, si všimli počas týchto mesiacov, výraznú aktivitu v opustenej záhrade na Hviezdoslavovej ulici (oproti Mestských lesov Tisovec s.r.o.). Dnes Vám už môžeme všetkým s hrdosťou oznámiť, že vysoké nasadenie zainteresovaných a ochota spolupracovať, priniesla ovocie a v tejto záhrade vyrástol LESNÝ SKANZEN TISOVEC.

Detail

Mesto Tisovec

IČO
00319155

Kontaktné spojenie

Telefón: 0475603801